Käytettyjen metsä- ja maatalouskoneiden sekä karjankuljetusajoneuvojen tuonti EU:n ulkopuolelta

Kasvinterveysvaatimusten tarkoituksena on estää kasvitautien ja tuholaisten leviämistä koneiden mukana. Vaatimukset perustuvat kasvinterveysasetukseen (EU) 2016/2031. Eläintautien leviämisen estämiseksi Euroopan komissio on asettanut suojapäätöksen 2013/426 (muutoksineen), jossa asetetaan ehdot käytettyjen karjankuljetusajoneuvojen tulemiselle EU:n alueelle tietyistä kolmansista maista.

Huomioi, että Englanti, Skotlanti ja Wales ovat Brexitin myötä EU:n ulkopuolella, joten alla olevat vaatimukset koskevat myös niitä. Pohjois-Irlantia ja Irlantia vaatimukset eivät koske.

Käytetyille maa- ja metsätalouskoneille asetetut vaatimukset EU:n ulkopuolelta tuotaessa

Kasvinterveys

Vaatimukset koskevat vain niitä koneita, joita on jo käytetty maa- tai metsätaloudessa. Vaatimukset eivät siis koske muihin tarkoituksiin käytettyjä koneita (esim. katujen kunnossapito).

Käytettyjen maa- ja metsätalouskoneiden tuontierillä pitää olla kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate), joka hankitaan lähettävän maan kasvinterveysviranomaiselta. Katso kasvinterveystodistusta vaativat tullinimikkeet Ruokaviraston ohjeesta. Lisäksi tuontieristä pitää tehdä kasvinterveydellinen tuloilmoitus (CHED-PP) Traces-järjestelmään. Käytännössä koneen tulee olla puhdistettu ja vapaa maa- ja kasviaineksesta.

Eläintaudit

Kuljettajien on kirjattava ja säilytettävä tiedot ainakin seuraavista:

a) pitopaikat, joissa ne käyvät;

b) niiden kuljettamien pidettävien maaeläinten luokat, lajit ja lukumäärä;

c) käytetyn kuljetusvälineen puhdistaminen, desinfiointi ja käsittely tuholaistorjunta-aineella;

d) kyseisten eläinten mukana olevien asiakirjojen yksityiskohdat, mukaan lukien asiakirjan numero.

Tiedot on kirjattava ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa. Todistus on oltava suomen-, ruotsin tai englanninkielinen.

Kuljettajien on esitettävä tiedot pyynnöstä viranomaiselle ja säilytettävä niitä vähintään kolme vuotta. Mikäli desinfiointitodistusta ei ole tai ajoneuvo on silminnähden likainen, tullaan se määräämään pestäväksi toimijan kustannuksella.

Rekisteröityminen

Käytettyjen maa- tai metsätalouskoneiden maahantuoja rekisteröityy kasvinterveysrekisteriin, jos tuonti on säännöllistä. Jos tuo koneen kertaluonteisesti, ei tarvitse rekisteröityä. Maahantuoja tai hänen edustajansa tekee Traces-järjestelmässä CHED-PP -tuonti-ilmoituksen maahantuotavasta koneesta. Jos maahantuoja tekee ilmoituksen itse, se rekisteröityy myös Traces-järjestelmään.

Käytettyjen koneiden tarkastus

Kasvinterveys

Käytettyjen maa- ja metsätalouskoneiden tuonti on sallittu vain tiettyjen rajatarkastusasemien kautta. Kaikkien tuontierien asiakirjat tarkastetaan sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta kone saapuu EU:n alueelle. Otannan perusteella 10 % tuontieristä ohjataan fyysiseen tarkastukseen. Jos fyysistä tarkastusta ei tehdä, koneen voi siirtää rajatarkastusasemalta ja ottaa käyttöön asiakirjatarkastuksen jälkeen.

Jos käytetty maa- tai metsätalouskone on tarkastettu jo toisessa EU-maassa, niin koneen tuonti on sallittu minkä tahansa saapumispaikan kautta. Maahantuojan on esitettävä toisessa EU-maassa hyväksytty CHED-PP ja kasvinterveystodistus tulli-ilmoituksen liiteasiakirjana.

Eläintaudit

Tulli tarkastaa edellä mainitun todistuksen sekä ajoneuvon EU:n alueelle saapumispaikassa ja mikäli tulos on tyydyttävä, voidaan ajoneuvo päästää EU:n alueelle. Mikäli puhdistus ja desinfiointi ei ole tyydyttävä, voi Tulli määrätä ajoneuvon välittömästi pestäväksi ja desinfioitavaksi erikseen määrättyyn paikkaan. 

Tulli voi määrätä desinfioitaviksi kaikkien ajoneuvojen (myös rehua kuljettavien ajoneuvojen), joiden osalta ei voida sulkea pois merkittävää riskiä afrikkalaisen sikaruton kulkeutumisesta unionin alueelle, pyörät tai minkä tahansa muun osan, jonka desinfiointi katsotaan välttämättömäksi tämän riskin pienentämiseksi.

Tuontimaksut

Kasvinterveys

Tarkastukset ovat maksullisia. Tarkastusmaksut löydät hinnastosta (kohdasta Kasvintuotanto ja lannoitteet – Kasvinterveys ja taimiaineistot – Tuonti- ja vientitarkastukset – Tuontitarkastukset - Otantatarkastusta edellyttävien tuote-erien tuontitarkastusmaksu, tuontilähetystä kohti).

Eläintaudit

Tulli suorittaa tarkastuksen osana tullitoimintaa. Lisätietoja voitte kysellä Tullista.

Lisätietoa:

Kasvinterveyslainsäädäntö

Eläinperäisten tuotteiden tuonti

Neuvonta:

kasvinterveys@ruokavirasto.fi

rajatarkastus@ruokavirasto.fi (karjankuljetusajoneuvot)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2023