Käytettyjen karjankuljetusajoneuvojen ja maa- ja metsätalouskoneiden tuonti EU:n ulkopuolelta

Tältä sivulta löydät käytettyjen karjankuljetusajoneuvojen sekä maa- ja metsätalouskoneiden tuontivaatimukset EU:n ulkopuolelta tuotaessa.

Karjankuljetusajoneuvot

Jos EU:n ulkopuolisista maista tuodaan käytettyjä karjankuljetusajoneuvoja tai muita laitteita tai koneita, jotka ovat olleet kosketuksissa kotieläinten tai luonnonvaraisten eläinten kanssa, on toimijan huolehdittava kuljetusvälineen puhdistamisesta ja desinfioinnista ja hyönteisten ja jyrsijöiden torjunnasta, jotta ajoneuvojen ja koneiden mukana ei kulkeudu mitään tarttuvia eläintauteja.

Käytetyt maatalous- ja metsätalouskoneet

Vaatimuksena käytetyille koneille on kasvinterveystodistus ja puhdistus kasvi- ja maa-aineksesta. Vaatimukset koskevat koneita, joita on jo käytetty maa- tai metsätaloudessa.

Toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti, kun suunnittelet käytetyn maatalous- tai metsätalouskoneen tuontia EU:n ulkopuolelta. EU:n ulkopuolisia maita ovat esimerkiksi Norja ja Britannia.

Kasvinterveystodistus pitää olla tiettyihin tullinimikkeisiin kuuluvilla maatalous- ja metsätalouskoneilla. Kasvinterveystodistusta vaativat nimikkeet löydät Ruokaviraston ohjeesta (luku 8). Tullin verkkosivuilla voit selvittää, mihin nimikkeeseen kone kuuluu.

Kasvinterveystodistuksen myöntää lähtömaan viranomainen. Todistuksen hakee viejä, eli se toimija, joka lähettää koneen Suomeen.

Kasvinterveystodistusta vaativan koneen voi tuoda Suomeen vain sallitun rajatarkastusaseman kautta. Katso sallitut rajatarkastusasemat.

Jos kone tuodaan toisen EU-maan kautta (esim. reittiä Norja-Ruotsi-Suomi), se hyväksytään EU:n alueelle tuotavaksi ensimmäisellä EU-rajalla. Myös muilla EU-mailla on omat sallitut rajatarkastusasemat. Katso Ruotsin sallitut rajatarkastusasemat.

Jos kone on hyväksytty EU:n alueelle tuotavaksi toisen EU-maan rajatarkastusasemalla, se voi ylittää Suomen rajan millä tahansa rajatarkastusasemalla. Maahantuojan pitää liittää tulli-ilmoitukseen liitteeksi toisessa EU-maassa hyväksytty CHED-PP -tuloilmoitus sekä kasvinterveystodistus.

Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin pitää rekisteröityä, jos tuot koneita säännöllisesti. Kertaluonteinen tuonti ei vaadi rekisteröitymistä kasvinterveysrekisteriin. Lue lisää rekisteröitymisestä.

Hae myös Tullin EORI-numero. Lue lisää Tullin verkkosivuilta

EU:n Traces-järjestelmässä pitää tehdä CHED-PP -tuloilmoitus kaikille kasvinterveystodistuksella tuotaville lähetyksille. Ilmoituksen voi tehdä maahantuoja itse tai huolitsija. Jos käytät tuonnissa huolitsijaa, selvitä, voiko huolitsija tehdä ilmoituksen. Jos teet ilmoituksen itse, ota Traces-järjestelmä käyttöön hyvissä ajoin ennen tuontia. Katso ohjeet Tracesin käyttöönottoon

Tee CHED-PP tuloilmoitus ennen lähetyksen saapumista rajatarkastusasemalle.

Katso ohje CHED-PP:n täyttämisestä.

Kasvinterveystodistuksella tuotaville koneille tehdään aina asiakirjatarkastus, jossa tarkastetaan CHED-PP ja kasvinterveystodistus. Otannan perusteella 10 % lähetyksistä ohjataan fyysiseen tarkastukseen.

Fyysisen tarkastuksen tekee Ruokaviraston tai ELY-keskuksen kasvintarkastaja. Tarkastuksessa katsotaan, onko kone puhdistettu. Tarkastus tehdään yleensä rajatarkastusasemalla. Lähetys voidaan tietyin edellytyksin siirtää määränpäähän tarkastusta varten. Lue lisää siirtämisestä.

Tulli luovuttaa koneen maahantuojan käyttöön asiakirjatarkastuksen ja mahdollisen fyysisen tarkastuksen jälkeen.

Lue lisää: koneiden tuontiprosessi

Tarkastukset ovat maksullisia

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2024