Ennakkoilmoitus saapuvasta luomulähetyksestä

Tuojan on tehtävä ennakkoilmoitus kaikista EU:hun tuotavista luomutuotteista hyvissä ajoin, ennen lähetyksen saapumista maahan.  Ilmoitus saapuvista lähetyksistä tehdään sähköpostitse osoitteisiin: Tulli: kuluttajasuojelu@tulli.fi ja Ruokavirasto: kirjaamo@ruokavirasto.fi. Ilmoitukseen tulee liittää TracesNT-järjestelmästä tulostettu kopio tarkastussertifikaatista tai järjestelmästä saatava tarkastussertifikaatin numero, lisäksi ilmoituksessa tulee olla arvioitu saapumisaika, sekä kopio kaupallisista asiakirjoista. 

Tarkista ennakkoilmoituksen tiedot

Ennen ilmoituksen tekemistä tuojan on hyvä tarkastaa, että tarkastussertifikaatissa on kaikki vaadittavat tiedot oikein ja asianmukaisesti täytettyinä asiakirjan kohtaan 18 saakka, kuten esimerkiksi

  • tarkastussertifikaatin on myöntänyt komission hyväksymä kolmannen maan tarkastuslaitos tai -viranomainen
  • viejän, ensimmäisen vastaanottajan ja tuojan tiedot, sekä lähetysmaa on ilmoitettu oikein.
  • tarkastussertifikaatilla ilmoitetut tiedot ovat linkitettävissä saapuvan lähetyksen merkintöihin ja muihin tuonnissa esitettäviin asiakirjoihin  

Ruokavirastolle osoitettavat ennakkoilmoitukset lähetetään Ruokaviraston kirjaamoon sähköpostitse. Ilmoitus on otsikoitava selkeästi luomutuotteiden tuonti-ilmoitukseksi. Alkoholijuomia koskevat ilmoitukset osoitetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle.

Muut luomutuotteiden tuontiin liittyvät ilmoitukset

Luomutuotteita koskevan ennakkoilmoituksen lisäksi tuojan on annettava myös muita saapuvan tavaran tuonnissa vaadittavia ilmoituksia, kuten tulli-ilmoitus tullille. 

Erityisen riskialttiiden rehujen (rehuseosten raaka-aineet) tuonnista on tehtävä ilmoitus Ruokavirastolle 24 tuntia ennen rehuerän saapumista.

EU:n ulkopuolisista maista kaupalliseen tarkoitukseen tuotaville eläimille tulee aina suorittaa eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Tätä tarkoitusta varten on tehtävä ennakkoilmoitus EU:n ulkorajalla sijaitsevalle eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.1.2022