Keitä EUTR ja FLEGT-lupajärjestelmä koskee?

EUTR, puutavara-asetus

Puutavara-asetusta sovelletaan sekä EU:n alueella korjattuun puutavaraan ja puutuotteisiin että EU:n alueelle tuotuun puutavaraan ja puutuotteisiin. Asetus koskee EU:n markkinoille ensi kertaa puutavaraa ja puutuotteita saattavia toimijoita, esimerkiksi puutavaran ja puutuotteiden maahantuojia ja metsänomistajia. Lisäksi asetus koskee EU:n sisällä puutavaralla ja puutuotteilla kauppaa käyviä.

Puutavaran ja puutuotteiden toimitusketjun keskeiset tekijät puutavara-asetuksessa EU:n alueella

Asetusta sovelletaan sekä raakapuuhun että puusta valmistettuihin tuotteisiin kuten sahatavaraan, vaneriin, kartonkiin, huonekaluihin, puuperäiseen massaan ja paperiin.

Asetusta ei sovelleta kierrätettyihin tuotteisiin tai painettuun paperiin, kuten kirjoihin, aikakauslehtiin ja sanomalehtiin. Puutavara-asetuksen piiriin kuuluvat tuotteet on määritelty asetuksen liitteessä. Katso asetuksen liitteestä sovellettavat tuotteet: Puutavara-asetus 995/2010.

Tulli on tavaranimikkeiden osalta toimivaltainen viranomainen. Tullineuvonnasta saa lisätietoa liittyen asetuksen liitteessä mainituista tullinimikkeistä.

FLEGT-lupajärjestelmä

Tarvitset FLEGT-luvan, jos tuot puutavaraa tai puutuotteita Indonesiasta (tilanne 2/2020).

Lue lisää FLEGT-lupajärjestelmä:stä

FLEGT-lupa takaa, että puutavara on laillisesti tuotettua ja täyttää puutavara-asetuksen vaatimukset ilman erillistä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.5.2022