Äidinmaidonkorvikkeelle ja kalastustuotteille vientilupa Kiinaan

18. tammikuuta 2019

Kiina on myöntänyt laitoskohtaiset vientiluvat äidinmaidonkorviketta valmistavalle suomalaisyritykselle ja kalastustuotteita valmistavalle suomalaisyritykselle. Vientiluvat ovat ensimmäiset laatuaan. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira työskenteli lupien saamiseksi useita vuosia. Kiinan viranomaisille toimitettiin laajat selvitykset tuotteiden valmistuksesta Suomessa. Kiinan viranomaiset kävivät Suomessa tarkastamassa tuotteita valmistavat laitokset, todeten niiden toiminnan vastaavan Kiinan vaatimuksia. Vientiluvat myönnettiin maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston vienninedistämismatkan yhteydessä tammikuun alussa.