Juustojen vientikiintiöiden haku on auki syyskuussa

30. elokuuta 2019

Yhdysvaltoihin vietävien tullinimikkeeltään 0406-alkuisten juustojen vientikiintiöiden haku on auki syyskuussa. Juustojen vientikiintiöön hakevien on jätettävä juustojen vientitodistushakemukset Ruokavirastoon vuosittain 1.—10.9., jos hakija haluaa hakea seuraavan kalenterivuoden vientikiintiöön. Ruokavirastosta myönnettävät juustojen vientitodistukset ovat voimassa voimassa 1.1.—31.12.2020.

EU:n ja Kanadan välisellä sopimuksella on sovittu sellaisten juustojen viennistä Kanadaan, jotka oikeuttavat etuuskohteluun. Ainekset, joita on käytetty vietävien juustojen valmistuksessa, on oltava kokonaisuudessaan tuotettu EU:ssa. Kanadan vientikiintiössä ei ole säädettyä hakuaikaa, joten vientitodistushakemuksen voi jättää minä päivänä vain Ruokavirastoon ja vientitodistus annetaan heti, kun hakemus on hyväksytty.

Lisätietoa Ruokaviraston www-sivuilta ja sähköpostitse tuovi@ruokavirasto.fi.