Muutoksia Ukrainan-viennissä käytettäviin todistuksiin

26. helmikuuta 2020

Ukraina on ottanut käyttöön uusia yleiseläinlääkintötodistuksia muun muassa lihatuotteille, naudan- ja sianlihalle, yhdistelmätuotteille, hunajalle ja munille. Jatkossa näitä todistuksia on käytettävä kyseisten tuotteiden viennissä. Myös muiden vientitodistusten käyttöön tulee muutoksia.

Yleiseläinlääkintötodistukset käyttöön heti

Aiemmin Ukrainan-viennissä käytössä olleita naudan- ja sianlihan, siipikarjanlihatuotteiden ja yhdistelmätuotteiden eläinlääkintötodistuksia ei voi enää käyttää, ja todistukset on korvattava Ukrainan yleiseläinlääkintötodistuksilla. Uudet yleiseläinlääkintötodistusmallit esimerkiksi hunajalle ja munille voivat mahdollistaa näiden tuotteiden viennin Ukrainaan.

Yleiseläinlääkintötodistusten ehdoissa on joissain kohdin viitattu Ukrainan lainsäädäntöön. EU-komission mukaan Ukraina on uusinut lainsäädäntöään siten, että se vastaa pitkälle EU-lainsäädäntöä. Viittaukset Ukrainan lainsäädäntöön eivät pääsääntöisesti estä todistuksen käyttämistä. Viejän on varmistuttava, että EU-lainsäädännön ylittävät vaatimukset täyttyvät. 

Kahdenvälisesti sovituilla todistuksilla määräaika, TRACES-todistukset säilyvät ennallaan

Suomen ja Ukrainan kahdenvälisesti aiemmin sopimia vientitodistuksia kalastustuotteille ja eläville sioille voi käyttää vielä vuonna 2020.

Gelatiinin ja kollageenin, maidon ja maitotuotteiden, munatuotteiden ja siipikarjanlihan todistukset myönnetään jatkossakin sähköisessä TRACES-järjestelmässä.

Lisätietoa elintarvikkeiden viennistä Ukrainaan:

ruokavirasto.fi/vienti/ukraina ja eurooppa@ruokavirasto.fi