Ukraina

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Ukrainaan. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus -sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Suomesta on viety Ukrainaan viime vuosina esimerkiksi alkoholijuomia, myllyteollisuustuotteita, kalapakasteita, viljavalmisteita ja kahvia.

Tutustu Ukrainan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Poikkeuksia liikenneyhteyksissä koronaviruksesta johtuen

Ulkoministeriö on tiedottanut 30.3.2020, että rajanylitys Ukrainaan vaatii erityisluvan ja rajanylityspaikkoja on suljettu.

Todistusmallit, joita voidaan käyttää eläinperäisten tuotteiden viennissä Ukrainaan 24.8.2020 lähtien

Kaikista EU:ssa hyväksytyistä laitoksista voidaan viedä eläinperäisiä tuotteita Ukrainaan. Ukrainan-viennissä voidaan käyttää kahdenvälisesti sovittuja todistuksia, joista kerrotaan lisää tällä sivulla tai, jos kahdenvälisesti sovittua todistusta ei ole,  yleisiä todistusmalleja . Kaikki käytettävät todistuksen on julkaistu Ukrainan viranomaisen nettisivuilla.

Lista todistuksista, jotka ovat tulleet käyttöön 24.8.2020 lähtien. Näitä todistuksia voit käyttää vain niissä tapauksissa, kun kahdenvälisesti sovittua tai TRACES-todistusta ei ole.  Lisätietoa todistusten vaatimuksista on komission export libraryssä

Elintarvikkeet

Gelatiini ja kollageeni

Gelatiinin ja kollageenin vientiin Ukrainaan tarvitset TRACES-todistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

TRACES-järjestelmässä täytetyn todistuksen lisäksi Ukrainaan toimitettavien tuotteiden mukana tulee olla vähintään kahdella kielellä oleva tulostettu paperikopio todistuksesta. Pakollisia kieliä ovat ukraina ja yksi EU:n virallinen kieli. Ukraina edellyttää, että ukrainankielinen kieliversio on virkaeläinlääkärin allekirjoittama ja leimaama. Suosittelemme tulostamaan todistuksen myös englanniksi, jotta mahdollisissa kauttakulkumaissa ymmärrettäisiin, mitä todistuksissa lukee.

Kalastustuotteet

Kun yrityksesi vie kalastustuotteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan vientitodistuksen. Todistuksen myöntää yritystäsi valvova viranomainen. Todistusmalli löytyy Ukrainan viranomaisen nettisivuilta. Lisätietoja eurooppa@ruokavirasto.fi 

Kasviperäiset elintarvikkeet

Kun yrityksesi vie kasviperäisiä jalosteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan vientitodistuksen. Suomen ja Ukrainan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä yritystäsi valvovaan viranomaiseen. Lisätietoja eurooppa@ruokavirasto.fi 

Maito ja maitotuotteet

Kun yrityksesi vie lämpökäsiteltyä maitoa tai maitotuotteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan TRACES-todistuksen. Saat eläinterveystodistuksen laitostasi valvovalta virkaeläinlääkäriltä. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä. Ukrainaan toimitettavien maitotuotteiden mukana tulee olla paperikopio allekirjoitetusta eläinterveystodistuksesta.

Munatuotteet

Kun yrityksesi vie munatuotteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan TRACES-todistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä. Ukrainaan toimitettavien munatuotteiden mukana tulee olla paperikopio allekirjoitetusta eläinterveystodistuksesta.

Siipikarjanliha

Kun yrityksesi vie siipikarjanlihaa Ukrainaan, tarvitset erän mukaan TRACES-todistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Siitossiat

Kun yrityksesi vie siitossikoja Ukrainaan, tarvitset eläinten mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Ukrainan sopimasta todistuksesta löydät ehdot sikojen viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Rehut

Kasviperäiset rehut

Kun yrityksesi vie kasviperäisiä rehuja ja rehun lisäaineita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan sähköisesti täytettävän eläinterveystodistuksen. Todistuksen myöntää toimintaasi valvova Ruokaviraston rehujaosto.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.4.2022