Uusi yleistodistusmalli hirvieläinten vuotien ja nahkojen vientiin julkaistu

8. heinäkuuta 2020

Ruokaviraston vientijaosto on laatinut yleisen eläinlääkintötodistusmallin Suomessa metsästettyjen tai teurastettujen hirvieläinten vuotien ja nahkojen vientiin EU:n ulkopuolelle. Yleistä todistusmallia voi ehdottaa kohdemaalle, jos Suomi tai EU ei ole sopinut kohdemaan kanssa todistusmallista kyseisille tuotteille.

Eläinlääkintötodistuksella vakuutetaan kohdemaan viranomaiset siitä, että vientituote on vaatimusten mukainen eikä se levitä eläintauteja. Todistusvaatimukset vaihtelevat kohdemaittain ja tuotteittain.

Yleistodistusta voi ehdottaa, jos sovittua mallia ei ole

EU ja Suomi ovat sopineet joidenkin kohdemaiden kanssa vientitodistusmalleista eläinten ja eläinperäisten tuotteiden vientiin. Jos tuotteelle löytyy kohdemaan kanssa sovittu todistusmalli, on sitä käytettävä.

Jos virallisesti sovittua todistusta ei ole tai siitä ei juuri neuvotella, voi viejä esimerkiksi yhdessä maahantuojan kanssa hyväksyttää yleistodistuksen kohdemaan viranomaisilla.

Viejä voi itse täyttää Ruokaviraston sivuilta löytyvän yleisen eläinlääkintötodistuksen. Yritystä valvova virkaeläinlääkäri vahvistaa allekirjoituksellaan todistuksen tiedot oikeiksi.


Lisätietoa: 

Tietoa eläinlääkintötodistuksista ja yleisten eläinlääkintötodistusten mallit