Kiinan viranomaisilta vientilupa kolmelle kala-alan laitokselle

26. maaliskuuta 2019

Kiinan viranomaiset ovat myöntäneet vientiluvan kolmelle uudelle suomalaiselle kala-alan laitokselle. Kiinan viranomaisten myöntämä vientihyväksyntä on laitoskohtainen, ja se on myönnetty nyt jo yhteensä neljälle suomalaiselle kalatuotteiden valmistajalle. Ensimmäiset vientiluvat suomalaisille kalatuotteille saatiin tammikuussa 2019.

Vientilupien avaamista valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön, ulkoministeriön ja Ruokaviraston vientijaoston yhteistyöllä. Ruokavirasto toimitti Kiinan viranomaisille laajat selvitykset kalatuotteiden valmistuksesta Suomessa, ja kiinalaisviranomaiset tekivät myös tarkastuskäynnin paikan päälle.