Uudet vientiluvat mahdollistavat lihasäilykkeiden ja munatuotteiden viennin Singaporeen

9. huhtikuuta 2020

Singaporen viranomainen on hyväksynyt naudan-, sian- ja siipikarjanlihasäilykkeiden ja munatuotteiden tuonnin Suomesta. Viennin aloittamiseksi yritykset tarvitsevat laitoshyväksynnän, jota haetaan Ruokaviraston kautta.

Ruokavirasto jatkaa työtä kananmunien ja siipikarjanlihan markkinoillepääsyn edistämiseksi

Markkinoillepääsytyö voi viedä vuosia. Työ nyt saatujen uusien vientilupien saamiseksi on aloitettu siipikarjanlihan osalta vuonna 2016 ja munatuotteiden osalta vuonna 2019. Markkinoillepääsytyötä on tehty osana elintarvikeviennin edistämisen kärkihankkeita.

Singaporen viranomainen Singapore Food Agency teki syyskuussa 2019 tarkastuskäynnin Suomeen. Käynti liittyi munien, munatuotteiden sekä siipikarjanlihan markkinoillepääsyyn sekä olemassa olevaan vientiin (sianliha, naudanliha, poronliha). Ruokavirasto jatkaa munien ja pakastetun siipikarjanlihan markkinoillepääsyn edistämistä.

Lisätietoa: