Ruokaketjun uutiskirjeessä runsaasti vientiasiaa

19. kesäkuuta 2019

Ajankohtaista elintarvikkeista, Ajankohtaista viennistä ja Ruokaketjuhankkeiden uutiskirje yhdistettiin vuoden 2019 alussa Ruokaketjun uutiskirjeeksi. Uuden uutiskirjeen kolmas numero julkaistiin 19.6.2019.

Alla on listattuna uutiskirjeen vientiin liittyvät uutiset. Koko uutiskirjeen voit lukea täällä. Tilaa uutiskirje suoraan sähköpostiisi täällä.


Uusi vientilupa: jäähdytetyn sianlihan vienti Singaporeen nyt mahdollista

Singapore Food Agency (SFA) on hyväksynyt jäähdytetyn sianlihan tuonnin Suomesta. Hyväksyntä on annettu automaattisesti niille laitoksille, joilla on jo hyväksyntä pakastetun sianlihan tuonnille Singaporeen. Myös muiden laitosten on mahdollista hakea hyväksyntää sianlihan viennille. Lisätietoa Ruokaviraston sivuilta ja aasia@ruokavirasto.fi.


Vinkkejä ja vientipoimintoja


Viejä, hyödynnä käynnissä olevat vientihankkeet!

Iskussa maailmalle -kasvuohjelma vahvistaa vientituotteiden kehittämistä, tukee yritysten verkottumista sekä laajentaa yritysten ymmärrystä kansainvälisen kasvun mahdollisuuksista, haasteista ja vaatimuksista. Jokaiselle yritykselle räätälöidään kansainvälistymisen näkökulmasta luotu liiketoiminta -ja markkinointisuunnitelma.

MarketWise-projekti välittää kansainvälistä markkinatietoa elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille. Projekti seuraa vientimarkkinoiden kehitystä, analysoi ja tarjoaa markkinatietoa yrityksille helposti saatavilla olevassa muodossa.


Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiin tarjolla 200 miljoonaa euroa

Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiin on tarjolla EU-rahoitusta noin 200 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Kampanjoilla pyritään lisäämään kuluttajien tietoisuutta EU:n maataloustuotteiden ja joidenkin elintarvikkeiden hyvistä ominaisuuksista sekä lisäämään niiden markkinaosuutta erityisesti EU:n ulkopuolella.

Ensi vuonna käynnistyvien kampanjoiden painopisteet julkaistaan loppuvuodesta 2019 ja hakuaika on tammi–huhtikuu 2020.

Lisätietoa hausta, tuotteista ja kampanjoista:


Tutustu vientikoulutuksiin

Elintarvikeviennin Osaaja -koulutusohjelma on hyvässä vauhdissa. Ensimmäinen 30 opintopisteen laajuinen Elintarvikeviennin osaaja -koulutus päättyi Mikkelissä toukokuussa. Oulun ohjelma rullaa vielä syksyn ajan. Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti viennin eri aihealueisiin.

Myös uusia elintarvikeviennin koulutusohjelmia on tulossa yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoille sekä lyhytkestoista vientikoulutusta pk-yrityksille. Lisätietoa uusista koulutusohjelmista


Viljelijäkysely viennistä ja yhteisvarastoinnista

Farmers Grain Export -hanke kartoitti kohdealueensa (Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjanmaa, Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi) viljelijöiden kiinnostusta viljelijävetoiseen viljan vientiin. Kysely koski myös tilojen kuivaus- ja varastointikapasiteettia sekä kiinnostusta viljan mahdollisesta yhteisvarastoinnista ja kuivauksesta.

Kyselyyn vastasi yhteensä 319 viljelijää. Kyselyyn osallistuneet olivat kiinnostuneita lisäämään kaurantuotantoa. Lisäksi he olivat kiinnostuneita vientisopimuksista, mikäli tuottajahinnat ovat kilpailukykyisiä. Vastanneista yli puolet olivat valmiita panostamaan yhteisiin varastotiloihin ja yhteiskuivuriinkin reilu kolmannes. Lisätietoa viljelijäkyselystä ja sen tuloksista.


Aiemmin julkaistut uutiskirjeet