Ruokamyrkytysten aiheuttajat

Ruokamyrkytyksen aiheuttaja voi olla mikrobi tai muu tarttuva partikkeli, mikrobin tuottama toksiini tai muu aineenvaihduntatuote, loinen, myrkyllinen eläin, kasvi, sieni tai kemiallinen aine.

Mikrobit

Näille sivuille on koottu epidemiakohtaista tietoa yleisimmistä ruokamyrkytysten aiheuttajista. Epidemiaseurannan tulokset vuodesta 2000 on koottu tälle sivulle. Eniten ja suurimpia epidemioita aiheuttaa erityisesti norovirus. Vuosittain raportoidaan keskimäärin 15 noroviruksen aiheuttamaan epidemiaa, joissa sairastuneita on ollut keskimäärin noin 900 henkilöä.

Kuva 1.*) Ruokamyrkytysepidemioiden lukumäärä taudinaiheuttajittain vuosina 2000-2020 (pdf)

Kuva 2.*) Ruokamyrkytysepidemioissa sairastuneiden henkilöiden lukumäärät taudinaiheuttajittain vuosina 2000-2020 (pdf)

Zoonoottiset bakteerit

Zoonoottisista bakteereista yleisimmät elintarvikevälitteisten epidemioiden aiheuttajat ovat kampylo- ja salmonellabakteerit, jotka aiheuttavat yhteensä keskimäärin noin 4 epidemiaa vuosittain. Suurimmat epidemiat ovat tosin salmonellan lisäksi yerisinabakteerien aiheuttamat epidemiat. Yersinian aiheuttamissa elintarvikevälitteisissä epidemioissa sairastuu vuosittain keskimäärin noin 100 henkilöä ja salmonella aiheuttamissa keskimäärin lähes 60.

Kuva 3.*) Zoonoottisten bakteerien aiheuttamat elintarvikevälitteiset ruokamyrkytysepidemiat vuosina 2000-2020 (pdf)

*) Kuvia ei päivitetä vuoden 2020 jälkeen. Uusimmat luvut löytyvät Ruokaviraston Tutkimus-ja valvontatietopalvelusta

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2023