Siat

Sikojen pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus. 

Sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella sikojen suojelusta. Tässä asetuksessa asetetaan muun muassa yksityiskohtaisia pitopaikkojen kokoa sekä eläinten hoitoa, kohtelua ja käsittelyä koskevia vaatimuksia.

Sikojen pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä on koottu "Sika - eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna" -oppaaseen. Lähteinä käytetyt säädöstekstit ovat kokonaisuudessaan luettavissa maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla. 

Lainsäädäntö

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2022