Henkilöliikenne siipikarjatiloille sallitaan lintuinfluenssan tartuntavyöhykkeellä

16. lokakuuta 2023

Ruokavirasto keventää asteittain heinäkuussa voimaan tullutta lintuinfluenssan tartuntavyöhykettä. Ensimmäisessä vaiheessa sallitaan henkilöliikenne siipikarjan pitopaikkoihin 16. lokakuuta alkaen, kun se tartuntavyöhykkeen voimaan tullessa oli rajattu vain välttämättömiin käynteihin. 

Käyntejä tartuntavyöhykkeen siipikarjatiloilla saa tehdä nyt normaalisti, kuitenkin tautisuojaus tarkasti huomioiden, Ruokavirasto muistuttaa. Tartuntavyöhykkeen osittaista purkua puoltaa luonnonlintujen tautitilanteen laantuminen ja jo toteutunut naurulokkien syysmuutto.

Kesän lintuinfluenssaepidemian hallitsemiseksi Ruokavirasto perusti eläintautilain nojalla 20. heinäkuuta tartuntavyöhykkeen, jota laajennettiin 25. heinäkuuta. Tartuntavyöhyke kattaa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat, sekä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat.

Tartuntavyöhykkeellä on kielletty siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen pitäminen ulkona muutoin kuin kauttaaltaan verkolla tai kiinteällä materiaalilla suojatulla ulkoilualueella. Kielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia pitopaikkoja.

Kesällä käynnistyneen lintuinfluenssaepidemian jälkeen luonnonvaraisissa linnuissa on varmistettu kaikkiaan 32 tartuntatapausta ja tautia on löytynyt 31 turkistarhalta.

Lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi tartuntavyöhykkeellä ovat voimassa vielä seuraavat tautisuojaustoimenpiteet:

  • Siipikarjan tai vankeudessa pidettävien lintujen eläinsuojassa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä eläinsuojassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä. Lisäksi kädet on pestävä ja desinfioitava eläinsuojaan tullessa. Mikäli käsienpesua ei ole mahdollista suorittaa, on kuitenkin desinfioitava kädet.
  • Lintujen rehut ja kuivikkeet on säilytettävä niin, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse niiden kanssa kosketuksiin.

Tartuntavyöhyke lakkautetaan, kun Ruokavirasto arvioi, ettei sille enää ole tarvetta lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Ruokavirasto tiedottaa erikseen myös vyöhykkeen lakkauttamisesta.

Lue lisää:

Lintuinfluenssa
Lintuinfluenssatapaukset Suomessa