Lintuinfluenssan tartuntavyöhyke lakkautetaan

1. marraskuuta 2023

Ruokavirasto lakkauttaa lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi kesällä perustetun tartuntavyöhykkeen laajennuksineen. Samalla puretaan tartuntavyöhykkeellä noudatettavana olleet tautisuojausmääräykset. Lakkautuspäätöstä puoltaa luonnonlintujen tautitilanteen laantuminen ja jo toteutunut lintujen syysmuutto. Päätös astuu voimaan 8. marraskuuta 2023.

Tartuntavyöhyke lakkautetaan, sillä Ruokavirasto arvioi, ettei sille enää ole tarvetta lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Elokuusta alkaen tartuntavyöhykkeellä todettu ainoastaan neljä H5N1-tyypin lintuinfluenssatapausta luonnonvaraisissa linnuissa. Lisäksi tartuntavyöhykkeen ulkopuolella on todettu vain yksittäisiä luonnonvaraisten lintujen tapauksia. Naurulokkien joukkokuolemia ei ole enää havaittu ja naurulokit ovat siirtyneet Suomesta talvehtimisalueille.

Taudin tilannekuvan perustella Ruokavirasto on arvioinut, että luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssatilanne tartuntavyöhykkeellä on helpottanut ja luonnonvaraisten lintujen lukumäärä on merkittävästi vähentynyt syysmuuton edistymisen kautta. Ruokavirasto katsoo, että luonnonvaraiset linnut eivät enää aiheuta sellaista kohonnutta riskiä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisestä siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin, jotta tartuntavyöhykkeen ylläpitäminen olisi välttämätöntä. Lintuinfluenssan toiminnallinen asiantuntijaryhmä on niin ikään suositellut tartuntavyöhykkeen lakkauttamista.

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan torjumiseksi Ruokavirasto perusti heinäkuussa eläintautilain nojalla tartuntavyöhykkeen, jota myöhemmin myös laajennettiin. Tartuntavyöhyke on kattanut Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat, sekä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat. Tartuntavyöhykkeen määräyksiä kevennettiin jo lokakuun puolivälissä, kun siipikarjatiloille sallittiin henkilöliikenne, joka aiemmin oli rajattu vain välttämättömiin käynteihin.

Kesällä käynnistyneen lintuinfluenssaepidemian jälkeen luonnonvaraisissa linnuissa on varmistettu kaikkiaan 33 tartuntatapausta ja tautia on löytynyt 31 turkistarhalta. Taudin torjuntatoimenpiteet jatkuvat edelleen turkistiloilla, mutta uusia, epäilyyn perustuvia lintuinfluenssatartuntoja turkistarhoilla ei ole syyskuun jälkeen todettu.

Lisätietoja:

Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu, p. 029 520 4436, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Lintuinfluenssa
Lintuinfluenssatapaukset Suomessa