Uusi eläintautilainsäädäntö voimaan

21. huhtikuuta 2021

Euroopan Unionin uusi eläinterveyssäännöstö (2016/427) ja uusi kansallinen eläintautilaki (76/2020) sekä joukko näiden nojalla annettuja asetuksia ja päätöksiä astuvat voimaan 21.4.2021. Lainsäädäntöpaketissa säädetään sekä eläinten välillä että eläimistä ihmisiin tarttuvien eläintautien ehkäisemisestä ja torjunnasta.

Uudistuksesta huolimatta eläintautien torjunnan periaatteet ja keinot pysyvät nykyisen kaltaisina. Eläintaudit jaetaan lainsäädännössä eri luokkiin mm. niiden esiintymisen ja vakavuuden perusteella. Jatkossa tautiluokitus perustuu sekä eläinterveyssäännöstöön että kansalliseen lainsäädäntöön, minkä vuoksi osa tautiluokkien nimityksistä on muuttunut.

Ruokaviraston ohjeet, lomakkeet ja internetsivut, jotka koskevat eläintautien torjuntaa ja valvontaa, tullaan päivittämään uuden lainsäädännön mukaisiksi, toistaiseksi osa ohjeista ja sivuista on vielä vanhan lainsäädännön mukaisia. Esimerkiksi useiden ohjeiden ja lomakkeiden lakiviittaukset ohjaavat toistaiseksi vanhaan lainsäädäntöön, mutta ne päivitetään.

Lue lisää:

MMM: Eläintauteja koskeva lainsäädäntö uudistuu
Eläintautien luokittelu
Eläintautien ilmoittaminen