Eläintaudeista ilmoittaminen

Jos epäilet eläimessäsi eläintautia, johon liittyy ilmoitusvelvollisuus viranomaiselle, ota välittömästi yhteys virkaeläinlääkäriin. On tärkeää, että mahdollisen tarttuvan taudin leviäminen maassa estetään ajoissa eikä tartunta ehdi levitä muille tiloille tai muihin eläimiin.

Ilmoitusvelvollisia ovat eläinlääkärit ja laboratoriot, sekä eläimistä vastuussa olevat toimijat ja muut henkilöt, jotka osallistuvat eläinten tutkimiseen, hoitoon, käsittelyyn, kuljetukseen, lopetukseen, teurastukseen, metsästykseen, pyyntiin tai tarkkailuun. Ilmoitus tehdään joko kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille. Eläimistä vastuussa olevan toimijan on ilmoitettava myös mahdollisesti vakavaan eläintautiin viittaavasta eläinten joukkosairastumisesta tai -kuolemasta, tai oleellisesta eläinten käyttäytymiseen tai tuottavuuteen liittyvästä muutoksesta, joka voi viitata vakavan eläintaudin esiintymiseen.

Ruokavirasto, aluehallintovirasto tai kunnaneläinlääkäri tiedottavat puolestaan eläintautien esiintymisestä joko yleisesti kaikille tai kohdennetusti niille, joiden toimintaan eläintaudin esiintyminen vaikuttaa, kuten teurastamoille tai meijereille.

 

Eläintautien ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollinen

Mitä ilmoitusvelvollisuus koskee

Kenelle ilmoitetaan

Kuinka nopeasti ilmoitettava

Eläinten omistaja tai haltija tai eläinten käsittelyyn tai hoitoon osallistuva muu henkilö

 

Epäilty tai todettu a-luokan tauti

Epätavallinen kuolleisuus, muut vakavan eläintaudin merkit tai tuotantomäärien merkittävä vähentyminen määrittämättömästä syystä

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Välittömästi

Epäilty tai todettu b-e-luokan tauti, uusi tauti, muu torjuttava eläintauti tai valvottava eläintauti

Eläimen lähiympäristöstä otetusta näytteestä todettu eläintauti

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Heti, kun se on käytännössä mahdollista

Toimija, jos pitopaikassa ammattimaisesti harjoitetaan eläinten näytteille asettamista tai eläimiin liittyvää harrastustoimintaa

Eläimistä ihmisiin tarttuva eläintauti eli zoonoosi, joka on luokiteltu d- tai e-luokkaan tai muuksi ilmoitettavaksi eläintaudiksi

Eläinten ostajat ja pitopaikassa vierailevat henkilöt

 

Yksityiseläinlääkäri

 

 

 

Epäilty tai todettu a-luokan tauti

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Välittömästi

Epäilty tai todettu b-e-luokantauti, uusi tauti, muu torjuttava eläintauti tai valvottava eläintauti

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Heti, kun se on käytännössä mahdollista

Epäilty tai todettu muu ilmoitettava eläintauti (MMMa 325/2021, 5 §)

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Viimeistään seuraavana arkipäivänä

Eläinlajikohtaiset muut ilmoitettavat eläintaudit

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Kuukauden kuluessa

Laboratorio

Suositus: vaadi kuittaus viranomaiselta viestin vastaanottamisesta todentaaksesi lähetyksen perillemenon.  

 

 

Epäilty tai todettu a-luokan tauti

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Välittömästi

Epäilty tai todettu b-e-luokan tauti, uusi tauti, muu torjuttava eläintauti tai valvottava eläintauti

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Heti, kun se on käytännössä mahdollista

Epäilty tai todettu muu ilmoitettava eläintauti (MMMa 325/2021, 5 §)

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Viimeistään seuraavana arkipäivänä

Eläinlajikohtaiset muut ilmoitettavat eläintaudit

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Kuukauden kuluessa

Mikrobikannat tai näyte MMM:n asetuksen 325/2021 mukaisesti

Ruokavirastoon

Ruokavirasto ohjeistus: viikon sisällä

A-e-luokan tautien ja muiden ilmoitettavien eläintautien tutkimusmäärät, tutkimusmenetelmät ja tutkimustulokset

Ruokavirastoon 
laboratoriot(at)ruokavirasto.fi

Säännöllisesti
Ruokaviraston ohjeistus: vuosittain maaliskuun loppuun mennessä

Kunnaneläinlääkäri

 

Epäilty tai todettu a-e-luokan tauti, uusi tauti tai muu torjuttava eläintauti

Läänineläinlääkärille

Viipymättä

Epäilty tai todettu valvottava eläintauti

Läänineläinlääkärille

Viimeistään seuraavana arkipäivänä

Muu ilmoitettava eläintauti (MMMa 325/2021, 5 §)

Läänineläinlääkärille

Viimeistään seuraavana arkipäivänä

Eläinlajikohtaiset muut ilmoitettavat eläintaudit

Läänineläinlääkärille

Kalenterikuukausittain seuraavan kuun 15. päivään mennessä

Kuukausikooste todetuista a-e-luokan taudeista, uusista taudeista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista

Läänineläinlääkärille

Kalenterikuukausittain seuraavan kuun 15. päivään mennessä

Todetut eläintaudit, joista voi aiheutua vaaraa ihmisen terveydelle

Hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille

Viimeistään seuraavana arkipäivänä

Epäilty tai todettu pernarutto, rabies- tai muu lyssavirustartunta

Hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille

Viipymättä

Läänineläinlääkäri

 

 

 

Epäilty tai todettu a-e-luokan tauti, uusi tauti tai muu torjuttava eläintauti

Ruokavirastoon  

Viipymättä

Epäilty tai todettu valvottava eläintauti

Ruokavirastoon

Viimeistään seuraavana arkipäivänä

Muu ilmoitettava eläintauti (MMMa 325/2021, 5 §)

Ruokavirastoon

Viimeistään seuraavana arkipäivänä

Aluehallintovirastoon toimitetut kunnaneläinlääkärien kuukausikoosteet

Ruokavirastoon koostettuna

Seuraavan kuukauden loppuun mennessä

Todetut eläintaudit, joista voi aiheutua vaaraa ihmisen terveydelle

Hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille

Viimeistään seuraavana arkipäivänä

Epäilty tai todettu pernarutto, rabies- tai muu lyssavirustartunta

Hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille

Viipymättä

Ruokavirasto ilmoittaa eläintautien esiintymisestä maa- ja metsätalousministeriölle sekä kansainväliselle eläintautijärjestölle WOAH:lle (ent. OIE) ja EU:n ADIS-järjestelmään. 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.3.2023