Huomioi lintuinfluenssa, jos hoidat luonnonvaraisia lintuja

Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa on todettu luonnonvaraisissa linnuissa eri puolilla Suomea vuodesta 2021 alkaen. Tapauksia on todettu pääosin vesi- ja petolinnuilla. Jos luonnonvaraisia vesi- ja petolintuja otetaan tilapäisesti hoidettavaksi loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi, tulisi toimia niin, että mahdollisen lintuinfluenssan tai muiden taudinaiheuttajien leviäminen estetään.

Luonnonvaraisten lintujen hoidossa tulee huomioida myös muu asiaa koskeva lainsäädäntö, kuten luonnonsuojelulaki ja eläinsuojelulaki sekä niiden nojalla annetut säädökset.

Älä hoida lintuja paikassa, jossa pidetään lintuja kotieläimenä

Ruokavirasto suosittelee, että luonnonvaraisia lintuja hoidetaan vain sellaisessa paikassa, jossa ei pidetä lintuja kotieläimenä (esimerkiksi harrastekanoja, muuta harrastesiipikarjaa tai harrastekyyhkyjä). Ruokavirasto suosittelee myös, että luonnonvaraisten lintujen hoitajalla ei olisi omia lintuja tai hän ei hoitaisi kotieläiminä pidettäviä lintuja muualla. Lintuinfluenssavirus leviää helposti esimerkiksi vaatteiden, kenkien tai tarvikkeiden mukana ja voi tarttua kotieläiminä pidettäviin lintuihin. Lintuinfluenssatartunta kotieläiminä pidettävissä linnuissa aiheuttaa viranomaistoimenpiteitä ja linnut voidaan joutua lopettamaan.

Lintuinfluenssaepäily luonnonvaraisessa linnussa

Jos epäilet sairaana löydetyssä luonnonvaraisessa linnussa lintuinfluenssaa, älä vie lintua tilaan, jossa on muita lintuja. Ilmoita epäilystä välittömästi kunnaneläinlääkärille. Lintuinfluenssaan viittaavia oireita voivat olla apaattisuus, hengitystieoireet, ripuli ja keskushermosto-oireet, kuten asentovirheet tai epänormaalit liikkeet. Taudin eteneminen voi olla erittäin nopeaa, jolloin mitään oireita ei havaita ennen linnun menehtymistä. Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista tai -sairastumisista on aina ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Huolehdi tautisuojauksesta

Luonnonvaraisten lintujen hoitopaikassa tulisi noudattaa tautisuojauskäytäntöjä, joilla estetään mahdollisten tartuntojen leviäminen muihin hoidettavana oleviin lintuihin, muihin lintujen pitopaikkoihin tai ihmisiin.

  • Päästä lintujen hoitotilaan vain välttämättömät kävijät.
  • Vaihda jalkineet sisäänkäynnin yhteydessä tai käytä kenkäsuojia. Käytä asianmukaisia puhtaita ja kuivia (tai kertakäyttöisiä) suojavaatteita, joita ei käytetä kyseisen hoitotilan ulkopuolella.
  • Pese kädet tai käytä käsien desinfiointiainetta sisään mennessä ja ulos tullessa. Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet lintua.
  • Eristä hoitoon otettavat vesi- tai petolinnut muista hoidossa olevista linnuista erilliseen huoneeseen tai tilaan. Käytä eristystilassa omia työvälineitä ja omaa suojavaatetusta. Hoida eristystilassa olevat linnut viimeisenä.
  • Puhdista ja desinfioi häkki tai eristystila, jossa lintua on pidetty, sekä ruokakupit ja muut hoidossa käytetyt tarvikkeet välittömästi käytön jälkeen ennen kuin niitä käytetään muille linnuille. Puhdista ja desinfioi kuljetuslaatikot jokaisen käytön jälkeen.
  • Jos epäilet linnuissa lintuinfluenssaa, ilmoita epäilystä välittömästi kunnaneläinlääkärille.

Tautisuojaus- ja hoitokäytäntöjä olisi hyvä käydä läpi kunnaneläinlääkärin tai läänineläinlääkärin kanssa erityisesti hoitopaikoissa, joissa hoidetaan säännöllisesti luonnonvaraisia vesi- ja petolintuja. Huomioi tilojen rakenteiden, materiaalien, välineiden ja tarvikkeiden valinnassa, että ne voi puhdistaa ja desinfioida.

Henkilöiden suojautumisessa lintuinfluenssalta noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjeita.

Ohjeita puhdistuksesta ja desinfektiosta

Siivoa tilat säännöllisesti. Ole järjestelmällinen ja poista ensin pehkut ja muu irtomateriaali. Pese huolellisesti, liota tarvittaessa, anna kuivua ja desinfioi. Valitse sopivat pesu- ja desinfektioaineet käyttökohteen mukaan ja noudata aina aineen valmistajan käyttöohjeita. Muista lukea käyttöturvallisuustiedote ja käytä tarvittavia suojaimia. Jos epäillään tai todetaan lintuinfluenssaa, saat virkaeläinlääkäriltä tarkemmat puhdistus-, pesu- ja desinfektio-ohjeet.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2022