Elintarvikemarkkinavaltuutettu

Elintarvikemarkkinavaltuutettu toimii elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi. Valtuutettu antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia sekä tiedottaa ja neuvoo alan toimijoita hyvistä liiketavoista. Lisäksi valtuutettu valvoo elintarvikeketjussa esiintyviä sopimusehtoja ja käytäntöjä sekä hyvän liiketavan mukaisten menettelyjen toteutumista.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka toimintaa sääntelee elintarvikemarkkinalaki. Laki tuli voimaan vuoden 2019 alussa. Elintarvikemarkkinavaltuutettu kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan ja valtuutettuna toimii oikeustieteen tohtori ja varatuomari Olli Wikberg.

Lue lisää