Tiedote: Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimivalta kasvaa

2.5.2023

Elintarvikemarkkinalain muutokset tulivat voimaan 1.5.2023. Uudistuneessa laissa elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtäviä on lisätty ja täsmennetty. Viranomaisen määritelmän tarkentaminen selkeyttää lain soveltamisalaan kuuluvia tahoja. Muut keskeiset muutokset koskevat palautusehtoja ja maksuaikoja.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on jo aiemmin voinut avustaa osapuolia neuvotteluissa ja sovinnon edistämisessä epäilyissä lain rikkomistilanteissa. Jatkossa valtuutettu voi lisäksi avustaa myös tilanteissa, joissa sopimuksen noudattamisesta aiheutuu kohtuuttomia seurauksia tavarantoimittajalle. Valtuutettu voi siis avustaa osapuolia esimerkiksi silloin, kun ne eivät pysty vaikuttamaan asioihin, jotka tekevät sopimuksesta kohtuuttoman. Käytännössä valtuutettu voi avustaa esimerkiksi neuvotteluissa, joissa osapuolten välinen sopimus on pitkäaikainen ja määräaikainen.

”Olemme tyytyväisiä, että lakimuutos lisää valtuutetun neuvottelutoimivaltuuksia ja mahdollisuuksia sovinnon edistämiseen. Tulevaisuudessa nähdään, mitä neuvotteluissa avustaminen käytännössä tarkoittaa ja millaisissa tilanteissa avustusta ylipäätään tarvitaan”, elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg taustoittaa.

Lakimuutoksen myötä valtuutetun tehtäviin on lisätty myös markkinoiden seuraaminen. Valtuutetulle on lisäksi asetettu velvollisuus ottaa valvonta-asioita oma-aloitteisesti käsiteltäväksi, kun aiemmin tämä on ollut vain oikeus.

”Olemme luonnollisesti seuranneet markkinoita jo tähän mennessä aktiivisesti, mutta nyt seuraaminen on kirjattu myös lakiin. Tämä selkeyttää valtuutetun tehtäviä. Elintarvikemarkkinalain muutosten myötä on pohdittava, tarvitaanko elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistoon jatkossa täysin uudenlaista osaamista. Joka tapauksessa toimivallan kasvaminen edellyttää elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistolle lisää resursseja”, Wikberg jatkaa.

Myös palautusehtoihin tuli muutoksia. Ostaja ei jatkossa saa palauttaa tavarantoimittajalle myymättä jääneitä maataloustuotteita tai elintarvikkeita maksamatta niistä tai niiden hävittämisestä. Palautukset ovat kuitenkin mahdollisia tavarantoimittajan aloitteesta sellaisten tuotteiden osalta, jotka eivät aiemmin ole olleet tavarantoimittajan valikoimissa. Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi uutuus- ja sesonkituotteet. Tuotteiden palautuksesta on sovittava toimitussopimuksessa selkeästi ja yksiselitteisesti. Tällainen sopimus voi olla voimassa enintään kolme kuukautta.

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maksuaika on jatkossa enintään 14 päivää. Tähän on kuitenkin mahdollista sopia poikkeuksia toimittajan aloitteesta. Pidemmistä maksuajoista on sovittava toimitussopimuksessa selkeästi ja yksiselitteisesti.

Lisätiedot:
Elintarvikemarkkinavaltuutettu
Olli Wikberg
029 520 4043
etmv(at)etmv.fi

Lue aiemmin julkaisemamme tiedote maksuajoista täällä