Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto on perustettu 2019. Valtuutetun lisäksi elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistossa työskentelee esittelijöinä toimivia virkamiehiä sekä muuta henkilökuntaa. Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistossa työskennellään elintarvikemarkkinoiden toimintatapojen kehittämiseksi. Toimiston tehtäviin kuuluvat muun muassa erilaiset elintarvikemarkkinoihin liittyvät selvitys- ja valvontatehtävät sekä hallinto ja viestintä.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto sijaitsee Ruokaviraston yhteydessä, Helsingin Viikissä.

Valtuutetun toimistoon voi ottaa yhteyttä esimerkiksi palautelomakkeella. Toimiston yhteystiedot löytyvät täältä.