Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå inrättades 2019. På byrån arbetar förutom ombudsmannen själv också tjänstemän som är föredragande samt annan personal. Arbetet på livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå handlar om att utveckla livsmedelsmarknadens rutiner. I byråns uppgifter ingår bland annat olika slag av utrednings- och tillsynsuppgifter som gäller livsmedelsmarknaden samt administration och kommunikation.

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå finns i anslutning till Livsmedelsverket i Vik i Helsingfors.

Ombudsmannens byrå kan kontaktas till exempel med responsblanketten. Kontaktuppgifterna till byrån finns här.