17.6.2024

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ger rekommendationer, förslag och utlåtanden som rör verksamheten inom livsmedelskedjan. På denna sida hittar du även riktlinjer från Livsmedelsmarknadsombudsmannen för tolkningen av livsmedelsmarknadslagen.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen publicerar årligen en verksamhetsberättelse om föregående års verksamhet. Dessutom kan Livsmedelsmarknadsombudsmannen vid behov publicera olika andra publikationer, såsom uttalanden, guider eller initiativ.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska särskilt agera i ärenden som har avsevärd betydelse för livsmedelskedjans funktion eller där det kan antas finnas betydande problem.