Elintarvike- ja rehualan toimija – säteilyvaaratilanteeseen kannattaa varautua etukäteen

9. helmikuuta 2023

Säteilyvaaratilanteeseen on tärkeää varautua elintarvikkeiden ja rehujen turvallisen käytön varmistamiseksi, toiminnan jatkumisen mahdollistamiseksi sekä taloudellisten tappioiden välttämiseksi. Varautuminen on tärkeää, jotta tarvittavat suojaustoimet voidaan aloittaa tarvittaessa nopeasti ja oikea-aikaisesti, ja näin estää elintarvikkeiden ja rehujen tai niiden raaka-aineiden saastumista.

Koska vaaratilanteet tulevat yllättäen ja mahdollisesti hyvin nopeastikin, omalle maatilalle, elintarvikehuoneistolle tai rehulaitokselle sopivat suojaustoimet on syytä pohtia etukäteen – ei vasta säteilyvaaratilanteen aikana.

On suositeltavaa varmistaa, että tilalta, huoneistosta tai laitoksesta löytyy tarvittavia suojausvälineitä, kuten:

  • hengityssuojaimia ja suojavaatteita työntekijöille,
  • muovia, kevytpeitteitä, pressuja,
  • ilmastointijärjestelmään soveltuvia suodattimia / suodatinkangasta, lasivillaa, vuorivillaa,
  • teippiä ja
  • puhdistamiseen soveltuvia liinoja, kangasta, rättejä.

Ruokavirasto ja STUK ovat laatineet ohjeet, joissa esitetään lyhyesti, kuinka erilaisissa elintarvikkeiden alkutuotannon toiminnoissa, elintarvikehuoneistoissa ja rehulaitoksissa voidaan varautua säteilyvaaratilanteisiin. Ohjeet löydät Ruokaviraston internetsivuilta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.