Laatuvastuu

Ruokavirasto on hyväksynyt vuonna 2013 ensimmäiseksi elintarvikelain mukaiseksi kansalliseksi laatujärjestelmäksi Sikava-terveydenhuoltojärjestelmään perustuvan laatujärjestelmän, joka näkyy kuluttajille termillä LAATUVASTUU.

Sikava on sikatiloille tarkoitettu elinkeinon ylläpitämä terveydenhuoltojärjestelmä. Sen avulla pyritään edistämään eläinten terveyttä ja hyvinvointia tiloilla sekä varmistamaan eläimistä saatavien tuotteiden turvallisuutta ja tilojen kannattavuutta parantuneen laadun myötä. Järjestelmää koordinoi Eläinten Terveys ETT ry, jonka toimintaa ohjaavat teurastamot, meijerit ja munapakkaamot.

Kansallisen laatujärjestelmän osalta korkeampi laatu koskee Sikavan kansallisen tason ehdot täyttävää elävää sikaa ja sen elinkaarta aina siihen asti, kun eläin toimitetaan teurastamolle. Hyväksymisperusteina olivat hakemuksessa kuvatut eläinten terveyden edistämiseksi käyttöön otetut toimenpiteet, jotka huomattavasti ylittävät lainsäädännön vaatimukset. Tällaisia ovat esimerkiksi laatujärjestelmän piirissä olevilta pitopaikoilta vaadittava tautivapaus useiden tarttuvien sikatautien suhteen sekä kansallista salmonellan vastustamisohjelmaa tiukemmat tutkimusvaatimukset järjestelmän piirissä olevilla tiloilla.

Tämän kansallisen laatujärjestelmän lopputuotteena on tuore, jäähdytetty tai jäädytetty sianliha. Jotta tilan, tilalla kasvatetun eläimen ja lihan yhteys on aukottomasti osoitettavissa LAATUVASTUU-tuotteen pakkaamiseen saakka, on toimipaikka- ja toimijakohtaisen hyväksynnän edellytys täydellisen jäljitettävyyden todentaminen koko tuotantoketjussa. Hyväksyntä on myönnetty seuraavien toimijoiden laitoksille, joilla on teurastustoimintaa:

  • Atria Suomi Oy FI22EY ja FI26EY
  • HKScan Finland Oy FI18EY ja FI85EY
  • Snellmanin Lihanjalostus Oy FI62EY

Toimija tai laitos, joka ei itse teurasta, mutta ostaa tai hankkii kansallisen laatujärjestelmän piiriin kuuluvilta laitoksilta ruhoja tai lihaa, voi myös hakea kansallisen laatujärjestelmän hyväksyntää oman toimintansa osalta. Tällöin toimijan tulee osoittaa toimintansa täydellinen jäljitettävyys ruhon tai lihan ostamisesta LAATUVASTUU-tuotteen myyntipakkaukseen asti. Kansallisen laatujärjestelmän hyväksyntä on myönnetty seuraavien toimijoiden laitoksille:

  • HKScan Finland Oy FI4101EY ja FI6471EY
  • Pouttu Oy FI73EY
  • Wursti Oy FI2530EY
  • Lihatukku Jouni Partanen Oy FI3631EY
  • Lihatukku Harri Tamminen Oy FI6474EY
  • Tapola Oy FI6082EY
Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023