Toimintaan liittyvät joustot

Mitä elintarvikelainsäädännössä oleva joustavuus on?

Hygieniaan liittyvissä säännöissä on mahdollista soveltaa joustavuutta. Joustavuuden tarkoituksena on helpottaa pienten elintarvikealan yritysten toimintaa. Joustoja voidaan myöntää esim. elintarvikehuoneiston rakenteellisiin vaatimuksiin tai siihen, millaisissa tiloissa voidaan käsitellä eläinperäisiä elintarvikkeita. Joihinkin sääntöihin sisältyvä joustavuus on jo valmiina lainsäädännössä tai ohjeistuksessa. Joissakin tapauksissa joustoista pitää neuvotella paikallisen elintarvikevalvojan kanssa, ja valvoja päättää tapauskohtaisesti, voidaanko joustavuutta soveltaa vai ei. Sinun elintarvikealan yrittäjänä kannattaa olla yhteydessä oman paikkakuntasi elintarvikevalvontaan ja kysyä, voitko soveltaa jotain joustoja omassa toiminnassasi. Paikallinen valvojasi neuvoo, millaisissa asioissa pystytään joustamaan ja missä ei.

Omavalvonnassa on paljon joustavuutta

Omavalvonnassa ja omavalvontasuunnitelman laadinnassa on lähtökohtaisesti paljon joustavuutta sen mukaan, millaisesta elintarvikealan toiminnasta on kyse. Esimerkkinä tästä joustavuudesta on, että omavalvontasuunnitelman ei aina tarvitse olla kirjallinen, jos toiminta on pienimuotoista ja riskit ovat vähäisiä. Pienimuotoista toimintaa on esim. elintarvikekioski, jossa myydään ainoastaan pakattuja elintarvikkeita, jotka eivät tarvitse kylmäsäilytystä.

Paikallinen valvoja arvioi omavalvonnan riittävyyttä tarkastuksien yhteydessä ja neuvoo, jos omavalvontaa voi keventää. Lisää ohjeistusta mm. omavalvonnasta ja oman toiminnan riskiperusteisesta arvioimisesta löytyy täältä. Tietoa erilaisista joustoista sekä kansallisesti päätetyt joustot löytyvät täältä. Hygieniapaketissa säädettyjen tiettyjen joustavuussäännösten tulkinnasta on tietoa Euroopan komission sivustolla Euroopan komission valmisteluasiakirja.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023