Varaa elintarvikkeiden säilytykseen riittävästi tilaa ja huolehdi tilojen siisteydestä

Elintarvikkeet on siirrettävä asianmukaiseen säilytystilaan tai varastointi- ja myyntipaikkaansa välittömästi niiden saapumisen jälkeen. Säilytystilojen valinnassa on otettava huomioon tuotteen vaatima lämpötila ja kosteus sekä tuotteen hajuherkkyys.

Elintarvikehuoneistossa tarvitaan monenlaisia varastotiloja, esimerkiksi: 

  • kuivatavaravarastot
  • viileät varastot
  • kylmävarastot
  • tuoreelle siipikarjanlihalle, lihalle ja kalalle omat erilliset kylmävarastot
  • pakkasvarastot.

Elintarvikkeet tulee olla järjestettyinä säilytysvarastoihin niin, että "first in - first out (FIFO)" eli vanhimmat ensin -periaatetta voidaan noudattaa. Elintarvikkeiden järjestäminen päiväysmerkintöjen tai saapumismerkintöjen mukaan auttaa periaatteen noudattamista.

Elintarvikkeiden varastotilat on pidettävä siisteinä ja puhtaina. Varastoissa ei saa säilyttää tuotteita tai tavaroita, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti elintarvikkeiden elintarvikehygieeniseen laatuun tai haitata varaston puhdistamista. Pakkaamattomat tai muulla tavalla suojaamattomat elintarvikkeet on varastoitava siten, että näiden elintarvikehygieeninen laatu ei heikkene. 

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei saa asettaa suoraan lattialle, vaan niiden varastosäilytyksessä on käytettävä puhtaita alustoja.

Säilytä raaka-aineet ja valmiit tuotteet erillään ja vältä ristikontaminaatio 

Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden säilytys on järjestettävä siten, että ne eivät ole kosketuksissa toistensa kanssa, jotta ristikontaminaatiota eli -saastumista ei pääse tapahtumaan.

Tuoreelle siipikarjanlihalle, lihalle ja kalalle tulee olla omat erilliset kylmäsäilytystilat. Kypsennetyt ja kypsentämättömät helposti pilaantuvat elintarvikkeet on varastoitava eri tiloissa, jos niitä ei ole suojattu. Pakatut ja suojaamattomat helposti pilaantuvat elintarvikkeet on varastoitava eri huonetiloissa. Lisää ristikontaminaatiosta voit lukea täältä

Seuraa varaston lämpötilaa

Noudata säilytyksessä tuoteryhmäkohtaisia säilytyslämpötiloja ja säilytysohjeita. Voit tutustua tuoteryhmäkohtaisiin lämpötiloihin tarkemmin täällä.

Elintarvikkeiden säilytyslämpötiloja on seurattava säännöllisesti. Lämpötiloissa esiintyvät poikkeamat ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet on kirjattava. Lämpötilojen seuranta ja niihin liittyvät kirjaukset voidaan tehdä käsin tai automaattisesti. 

Lämpötilojen seuranta ja korjaavien toimenpiteiden kirjaaminen on osa yrityksen omavalvontaa. Kirjauksia on säilytettävä vähintään vuosi sitä koskevien elintarvikkeiden myynnin, vähimmäissäilyvyysajan tai kuljetuksen päätyttyä.

Muista nämä elintarvikkeiden säilytyksessä

  • Pidä tilasi siisteinä ja puhtaina. Noudata siivoussuunnitelmaa.
  • Pidä raaka liha ja kala erillään muista elintarvikkeista.
  • Pidä allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet erillään toisistaan sekä elintarvikkeista, joihin niitä ei ole tarkoitettu.
  • Säilytä eri raaka-aineita ja elintarvikkeita niille soveltuvissa lämpötiloissa.
Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023