Oiva-arviointiohjeiden päivitykset

Oiva-arviointiohjeiden muutokset 11.4.2023

Tilojen ja välineiden soveltuvuus riittävyys ja kunto -Oiva-arviointiohje 2.3 (rekisteröidyille elintarvikehuoneistoille)

 • Lisätty tarkastettavia asioita kohtaan Lämpömittareiden kunnossapito ja kalibrointi

Elintarvikkeiden valmistusprosessien lämpötilahallinta- Oiva-arviointiohje 6.5 

 • Poistettu kohdasta Tarkastettavia asioita EHEC-viittaus liittyen kuumennuskäsittelyyn määrättyihin ruhoihin.

Teurastamolle tuotujen eläinten erottelu- Oiva-arviointiohje 9.7

 • Poistettu viittaukset EHEC-tilojen eläinten erotteluun.

Liha-alan kansallinen salmonellavalvonta- Oiva-arviointiohje 17.4

 • Huomioitavaa-kohdassa viittaus ohjeeseen 5.1 on muutettu ohjeeseen 5.2.

STEC-omavalvonta- Oiva-arviointiohje 17.5

 • Huomioitavaa-kohdassa on selvennetty viitauksia muihin ohjeisiin sekä viittaus ohjeeseen 5.1 on muutettu ohjeeseen 5.2.

Oiva-arviointiohjeiden muutokset 2.1.2023

Elintarvikkeiden käsittelyn yleinen hygienia ja riskinhallinta – Oiva-arviointiohje 5.1

 • Arviointitulos näkyy julkisella Oiva-raportilla myös rekisteröidyssä elintarviketoiminnassa. Tässä kohdassa arvioidaan muun muassa EHEC-ruokamyrkytysriskin hallitseminen medium-kypsennetyn (puolikypsän) jauhelihapihvin valmistuksessa tai tarjoilussa.

Lämpötilahallinta - Oiva-arviointiohjeet 6.2-6.9

 • Sisältöön on tehty vähäisiä muutoksia ja lämpötilahallinnan asioita on siirretty osittain uusiin arviointikohtiin.

Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet – Oiva-arviointiohje 12.2

 • Lisätty velvoite ilmoittaa tiettyjen vieroitusvalmisteiden markkinoille saattamisesta
 • Lisätty äidinmaidonkorvikkeissa sallituiksi laktoosiin ja DHA:n liittyvät maininnat.
 • Lisäksi päivitetty painonhallintaan tarkoitettuja ruokavalionkorvikkeita koskevat vaatimukset vastaamaan delegoidun asetuksen (EU) 2017/1798 vaatimuksia.

Ympäristöstä peräisin olevia vierasaineita koskeva Oiva-arviointiohje 17.13

 • Lisätty mukaan PFAS-yhdisteet, joille on asetettu sitovia enimmäismääriä elintarvikkeissa 1.1.2023 alkaen.

Prosessissa syntyviä vierasaineita koskeva Oiva-arviointiohje 17.15

 • Lisätty vaatimus PAH-poikkeuksen alaisten tuotteiden toimittamisesta ainoastaan Suomen markkinoille ja vaatimuksen ilmoittamisesta kirjallisesti vastaanottavalle toimijalle.

Muuta

 • Yhtenäistetty lämpötilahallintaa, käsittelyhygieniaa sekä kalastustuotteiden käsittelyn erityisvaatimuksia koskevien asiakokonaisuuksien osalta.

Koostetaulukko muutoksista (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023