Kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden varoitus- ja käyttöohjemerkinnät

Kofeiinia käytetään elintarvikkeissa sekä aromiaineena että valmistusaineena. Jos kofeiinia on elintarvikkeessa yksinomaan aromina, se merkitään silloin ainesosaluetteloon omalla nimellään välittömästi sanan ”aromi(t)” jälkeen.

Useimmille ihmisille kofeiinin kohtuullisesta käytöstä ei katsota aiheutuvan terveysriskejä. Kofeiinia saadaan mm. kahvista, teestä, energia- ja kolajuomista sekä tummasta suklaasta.

Kofeiinin piristävä vaikutus on hyvin yksilöllistä ja se kestää muutamasta tunnista jopa kymmeniin tunteihin kofeiinin määrästä ja henkilön aineenvaihdunnasta riippuen (Efsa, 2015). Kofeiiniherkille ihmisille, raskaana oleville naisille ja lapsille kofeiini saattaa aiheuttaa jo pieninä annoksina sydämentykytystä ja vapinaa.
Myrkyllinen eli toksinen annos kofeiinia on 20 mg/painokilo, eli esimerkiksi 60 kg painavalle aikuiselle 1200 mg. Kupillisessa suodatinkahvia on (1,25 dl) on kofeiinia 60 -135 mg.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU N:o 1169/2011 (jäljempänä elintarviketietoasetus) 9 artiklassa säädetään, että pakkauksessa on oltava tarvittaessa käyttöohje, kuten varoitusmerkintä tarvittaessa. Elintarviketietoasetuksen liitteessä III säädetään niistä elintarvikkeista, joissa on oltava yksi tai useampi lisätieto kofeiinista. Näitä ovat juomat, joiden kofeiinipitoisuus on korkea, tai elintarvikkeet, joihin on lisätty kofeiinia.  Tämän vuoksi seuraavissa elintarvikkeissa on oltava erilliset varoitukset raskaana oleville, imettäville ja lapsille. Lisäksi tuotteissa tulee olla tieto kofeiinipitoisuudesta ja tuotteen suurimmasta vuorokautisesta käyttömäärästä.

Myös tuotteiden markkinoinnissa on otettava huomioon lapset, raskaana olevat ja imettävät. Lisäksi Ruokavirasto suosittaa, että edelliseen ryhmään otettaisiin mukaan myös kofeiiniherkät henkilöt.

Juomat (lukuun ottamatta kahvi- tai teepohjaisia tai kahvi- tai teeuutteesta valmistettuja juomia, joiden elintarvikenimeen sisältyy sana ”kahvi” tai ”tee”)

Elintarviketietoasetuksen liitteen III kohdan 4 mukaan juomaan, joka on tarkoitettu nautittavaksi sellaisenaan ja joka sisältää mistä tahansa lähteestä peräisin olevaa kofeiinia yli 150 mg/l, on tehtävä merkintä:

 • ”Korkea kofeiinipitoisuus (…mg/100 ml)”.
 • ”Ei suositella lapsille, eikä raskaana oleville tai imettäville”.
  • Merkinnät on oltava samassa nähtävässä olevassa kentässä kuin juoman nimi.
  • Merkintöjä ei vaadita sellaisiin kahvi- tai teepohjaisiin juomiin eikä kahvi- tai teeuutteesta valmistettuihin juomiin, joiden nimessä on sana ”kahvi tai ”tee”.

Ruokavirasto katsoo, että elintarviketietoasetuksen 9 artiklan ja liitteen III, kohdan 4 mukaan edellä mainitun korkeaa kofeiinipitoisuutta koskevan merkinnän lisäksi pakkauksessa on oltava seuraava merkintä:

 • Suurin vuorokautinen käyttömäärä tarkasti ilmaistuna, esimerkiksi ” Korkeintaan kaksi tölkillistä päivässä”.  Muut vastaavat merkinnät, kuten ”Nautitaan kohtuullisesti”, eivät ole riittäviä.

Muut kuin juomat, joihin kofeiinia on lisätty fysiologisessa tarkoituksessa

Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi makeiset, purukumit ja muut vastaavat valmisteet.

Pakkauksissa on oltava seuraavat merkinnät samassa nähtävässä olevassa kentässä kuin elintarvikkeen nimi:

 • Sisältää kofeiinia. Ei suositella lapsille tai raskaana oleville. 
 • Kofeiinipitoisuus  ... mg/100 ml tai mg/100 g

Ruokavirasto katsoo, että pakkauksessa tulee olla lisäksi

 • Suurin vuorokautinen käyttömäärä tarkasti ilmaistuna, esimerkiksi ” Korkeintaan yksi rasiallinen päivässä”. Muut vastaavat merkinnät, kuten ”Nautitaan kohtuullisesti”, eivät ole riittäviä.

Ravintolisät

Koska ravintolisät ovat pienessä annosmuodossa myytäviä pillereitä, puristeita tai kapseleita, on niiden suurenkin määrän nauttiminen kerralla mahdollista. Jos ravintolisäasetuksen (78/2010) 6 §:n mukaisena ominaisena aineena on kofeiini tai kofeiinia sisältävä ainesosa, voidaan katsoa kofeiinin olevan tuotteessa käyttäjään vaikuttavana aineena.

Kofeiini kuuluu lääkeluettelon (Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta 415/2019) liitteessä 1 mainittuihin aineisiin. Tämän vuoksi Ruokavirasto suosittelee toiminnanharjoittajaa ottamaan yhteyttä Lääkelaitokseen mahdollista luokittelutarpeen arviointia varten etenkin, jos valmiste sisältää kofeiinia yli 100 mg/suositeltu vuorokausiannos. Lisäksi Ruokavirasto suosittelee, että tuotetta ravintolisänä myytäessä mistä tahansa lähteestä peräisin olevan kofeiinin määrä yhdessä myyntipakkauksessa ei ylittäisi 1200 mg, jotta suositellun käyttöohjeen noudattamattomuus ei aiheuttaisi kuluttajalle terveysvaaraa.

Jos ominaisena aineena on kofeiini tai kofeiinia sisältävä ainesosa, on ravintolisien pakollisten merkintöjen lisäksi tehtävä seuraava merkintä:

 • ”Sisältää kofeiinia. Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville” samaan nähtävissä olevaan kenttään kuin elintarvikkeen nimi.

Ravintolisissä kofeiinipitoisuus on ilmaistava pakkausmerkinnässä suositeltavaa päivittäisannosta kohden.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.9.2021