Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet

Äidinmaito on lapsen parasta ravintoa, ja se sisältää kaikki lapsen tarvitsemat ravintoaineet D-vitamiinia lukuun ottamatta. Äidinmaito riittää ainoaksi ravinnoksi ensimmäisten kuuden elinkuukauden ajan useimmille normaalipainoisina syntyneille lapsille. Yksinomaista eli täysimetystä suositellaan 6, vähintään 4 kuukauden ikään.*

Jos rintamaito ei riitä lapselle imetyksen tehostamisesta huolimatta, jos äiti haluaa lopettaa imetyksen tai jos imetys on lopetettava lääketieteellisistä syistä, lapselle annetaan äidinmaidonkorviketta. Äidinmaidonkorvikkeet on kehitetty alle 6 kuukauden ikäisille, joita ei imetetä tai jotka eivät saa riittävästi äidinmaitoa. Vastaavaa tuotetta 6–12 kuukauden ikäiselle lapselle kutsutaan vieroitusvalmisteeksi. Korvikkeiden antaminen lopetetaan 1-vuotiaana, jolloin lapsi voi siirtyä käyttämään tavallista rasvatonta maitoa.* 

Äidinmaidonkorvikkeiden koostumus jäljittelee mahdollisimman tarkkaan rintamaidon ravintoainekoostumusta. Tavallinen lehmänmaito kuormittaa alle 1-vuotiaan lapsen munuaisia korkean proteiinipitoisuutensa vuoksi. Äidinmaidonkorvikkeessa proteiinin ja rasvan laatua on muokattu imeväisen tarpeisiin, ja siinä on lehmänmaitoon verrattuna enemmän laktoosia, vitamiineja ja kivennäisaineita. Näiden muutosten vuoksi äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet soveltuvat imeväiselle toisin kuin tavallinen lehmänmaito, kasvipohjaiset maidon kaltaiset juomat, kuten soija-, kaura-, riisi- ja mantelijuoma, tai itse tehdyt maitoseokset. Korvikkeiden valmistuksessa ja käsittelyssä tulee noudattaa tuotepakkauksen ohjeita.*

Äidinmaidonkorvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, joka 

  • on tarkoitettu imeväisen ravinnoksi ensimmäisten elinkuukausien aikana, kun lasta ei imetetä
  • riittää ainoaksi ravinnoksi (D-vitamiinia lukuun ottamatta) siihen asti kunnes vauvalle aletaan tarjota kiinteitä lisäruokia

Vieroitusvalmisteella tarkoitetaan elintarviketta, joka

  • on tarkoitettu yli kuuden kuukauden ikäisen imeväisen ravinnoksi, kun lasta ei imetetä
  • muodostaa pääasiallisen nesteosuuden imeväisen jatkuvasti monipuolistuvassa ruokavaliossa, kun vauvalle aletaan tarjota kiinteitä lisäruokia
  • ei ole tarkoitettu annettavaksi alle kuuden kuukauden ikäiselle imeväiselle rintamaidon sijasta 

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumuksesta, ainesosista, pakkausmerkinnöistä, markkinoinnista, myynnistä ja muusta luovutuksesta on säädetty komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/127 äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista. 

Ruokaviraston sivuilla kerrotaan äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita säätelevästä lainsäädännöstä, koostumus- ja pakkausmerkintävaatimuksista sekä yleisistä turvallisuusnäkökulmista. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta löytyy tietoa imetykseen ja lasten ravitsemukseen liittyvistä asioista. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivuilta löytyy tietoa ravitsemussuosituksista ja D-vitamiinivalmisteiden käytöstä silloin kun lapsi saa äidinmaidon tilalla tai lisäksi äidinmaidonkorvikkeita tai vieroitusvalmisteita (VRN:n suositus 2018 ja usein kysytyt kysymykset D-vitamiinilisistä vauvoilla).

 

* Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille (linkki suosituksiin oikealla)

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023