Kasvisten merkintävaatimukset

Merkinnöillä kerrotaan ostajalle, minkä laatuista ja kokoista tavaraa pakkaus sisältää. Pakkausmerkinnöistä pitää myös näkyä, missä maassa tuote on viljelty ja kuka sen on pakannut.

Vaatimusten tarkoituksena on varmistaa se, että kuluttajille tarjottavissa tuoreissa hedelmä- ja vihannesalan tuotteissa on asianmukaiset merkinnät ja että tuotteiden laatu on hyväksyttävä. Kuluttajan tulee saada riittävät ja oikeat tiedot tuoreiden hedelmien ja vihannesten alkuperämaasta, laatuluokasta ja tarvittaessa lajikkeesta tai kaupallisesta tyypistä. Vaatimuksilla pyritään myös estämään huonolaatuisten tuotteiden päätyminen tuoretuotemarkkinoille.

Tuoreiden hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden alkuperämaa pitää aina ilmoittaa. Tämä tarkoittaa kaupan pitämisen kaikkia vaiheita, sillä oikean alkuperämaatiedon täytyy kulkea erän mukana. Pakattujen kasvistuotteiden pakkauksissa pitää aina olla myös pakkaajatieto eli pakkaajan/lähettäjän nimi ja osoite. Erityisvaatimustuotteiden pakkauksissa pitää lisäksi ilmoittaa laatuluokka ja tarvittaessa tuotteen vaatimusten mukaan lajike tai kaupallinen tyyppi, koko ja pakkauksen sisällön määrä.

Vähittäismyynnissä irtomyyntituotteiden lähellä on ilmoitettava alkuperämaa maan koko nimellä, täydellinen tai yleisesti käytetty nimi, ei lyhenne. Erityisvaatimustuotteiden yhteydessä on lisäksi ilmoitettava laatuluokka ja tarvittaessa lajike tai tyyppi. Vaatimusten ulkopuolelle jäävät tilanteet, joissa tuottaja itse myy viljelmänsä tuotteet suoraan kuluttajille esim. tilamyyntinä, itsepoimintana tai torilla.

Selvät ja oikeat merkinnät

Merkinnät tuoreiden hedelmien ja vihannesten pakkauksiin on tehtävä selvin ja näkyvin kirjaimin pakkauksen yhdelle sivulle. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki vaaditut tiedot on oltava luettavissa pakkauksen samalta sivulta ilman, että pakkausta tarvitsee käännellä. Merkinnät voidaan tehdä suoraan pakkaukseen tai etikettiin, joka on kiinnitetty pakkaukseen. Pakkauksessa saa olla pakollisten merkintöjen ohella muitakin merkintöjä, kunhan ne eivät ole harhaanjohtavia.

Vähittäismyyntiä varten valmiiksi pakattu tuote katsotaan pakkaukseksi, mikäli yhdessä pakkauksessa on useampi kuin yksi tuote. Tällöin pakkauksissa pitää olla vaaditut merkinnät. Yksittäispakatuissa muovilla tai kelmulla suojatuissa tuotteissa riittävät pakkauslaatikossa olevat merkinnät.

Irtotavarana esimerkiksi kuljetuskontissa toimitettavien hedelmien ja vihannesten merkinnät on tehtävä tuotteiden mukana seuraavaan saateasiakirjaan. Asiakirja on sijoitettava kuljetusvälineen sisäpuolelle näkyvälle paikalle.

Pakattuina toimitettavien hedelmä- ja vihanneserien laskuissa ja saateasiakirjoissa kuluttajalle annettavaa kuittia lukuun ottamatta on mainittava tuotteiden nimi ja alkuperämaa sekä tapauksen mukaan kaupan pitämisen erityisvaatimusten edellyttämät merkinnät laatuluokasta, lajikkeesta tai kaupallisesta tyypistä. Jos tuote-erä on tarkoitettu jalostukseen, erää koskeviin laskuihin ja saateasiakirjoihin on merkittävä ”tarkoitettu jalostettavaksi” tai muu vastaava ilmaisu. Saateasiakirja on tärkeä dokumentti tuotteiden jäljitettävyyden kannalta.

Aina pakolliset tiedot pakkauksissa:

  • alkuperämaa eli viljelymaa
  • pakkaajan/lähettäjän nimi ja osoite.

Tuotteen alkuperämaa eli viljelymaa on merkittävä pakkaukseen pakkaajatiedon lisäksi, vaikka pakkaajan kotimaa on sama kuin viljelymaa. Alkuperämaan tunnuksena voi käyttää maan nimeä esimerkiksi Suomi.

Erityisvaatimustuotteiden pakkauksissa on lisäksi ilmoitettava

  • laatuluokka: ekstra, I-luokka tai II-luokka.

Lisäksi on olemassa kasvikohtaisia merkintävaatimuksia lajikkeesta ja kokoluokasta. Lajike tulee ilmoittaa seuraavilla tuotteilla: Appelsiinit, mandariinit, omenat, päärynät ja viinirypäleet.

Valmispakkauksissa, joita ei punnita myyntihetkellä, on myös oltava merkintä sisällön määrästä, esimerkiksi nettopaino.

Aina pakolliset tiedot irtotavaroilla:

  • laatuluokka; ekstra, I-luokka tai II-luokka (erityisvaatimustuotteilla pakollinen)
  • alkuperämaa eli viljelymaa.

Lajike tulee ilmoittaa seuraavilla tuotteilla: Appelsiinit, mandariinit, omenat, päärynät ja viinirypäleet.

Elintarvike-erän tunnus

Kasvisten pakkauksiin ja saateasiakirjoihin (dokumentteihin) on lisättävä elintarvike-erän tunnus. Sen tarkoitus on mahdollistaa dokumentin ja elintarvike-erän (pakattu tai pakkaamaton) yhdistäminen. Elintarvike-erän tunnuksena on käytettävä merkintää, jonka perusteella voidaan tunnistaa erä, johon elintarvike kuuluu. Lisäksi elintarvikealan toimijalla tulee olla järjestelmä, jonka avulla voidaan tarkoituksen mukaisella ja riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023