Poronlihan suoramyynti

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää, että kaikki kuluttajalle myytävä liha on tarkastettava tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Suomi on saanut EU-lainsäädännöstä kansallisen poikkeuksen, joka mahdollistaa tarkastamattoman poronlihan ja siitä valmistetun poron kuivalihan myynnin. Tarkastamattoman poronlihan myynti tai muu luovutus suoraan kuluttajalle sekä poron kuivalihan valmistus tarkastamattomasta poronlihasta, sen myynti tai muu luovutus suoraan kuluttajalle on sallittua vain poronhoitoalueella.

Paliskuntain yhdistys on laatinut poronlihan suoramyyjille hyvän tuotantotavan ohjeen, joka voidaan toiminnassa ottaa huomioon.

Poronlihan ja poron kuivalihan suoramyynnin määritelmä

Sellaista toimintaa, jossa myynti tapahtuu tuottajalta suoraan kuluttajalle, kutsutaan tavallisesti suoramyynniksi. Tässä yhteydessä suoramyynnillä tarkoitetaan tarkastamattoman tai tarkastetun poronlihan sekä tarkastamattomasta tai tarkastetusta poronlihasta valmistetun kuivalihan myymistä tuottajalta suoraan kuluttajalle, kun myynti tapahtuu poronhoitoalueella.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023