Luomuelintarvikkeiden koostumus

Luomutuotteissa maatalousperäisten raaka-aineiden täytyy olla luonnonmukaisesti tuotettuja.

Sääntöön liittyy kuitenkin seuraava poikkeus. Tiettyjä ainesosia voi käyttää tavanomaisena. Nämä ainesosat voivat olla joko:

  • sellaisia, jotka on lueteltu toimeenpanoasetuksen ((EY) N:o 889/2008) liitteessä IX
  • tai joille on haettu erikseen ainesosalupaa Ruokavirastolta.

Näiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 5 %.

Muita kuin yllä mainittuja tavanomaisia maatalousperäisiä raaka-aineita ei saa käyttää.

Samaa ainesosaa ei saa olla tuotteessa sekä luonnonmukaisena että tavanomaisena. Valmistuksessa ei saa käyttää muuntogeenisesti tuotettuja aineksia (GMO).

Ruokavirasto myöntää ainesosaluvan myös alkoholijuomille.

Luomuelintarvikkeen valmistuksessa saa käyttää lisäksi vain seuraavia ainesosia:

  • toimeenpanoasetuksen liitteessä VIII mainitut lisäaineet ja valmistuksen apuaineet
  • luontaiset aromiaineet ja -valmisteet (muuttuu 1.1.2022, katso sivu aromit)
  • elintarvikkeiden valmistuksessa tavanomaisesti käytettävät mikro-organismi- ja entsyymivalmisteet; elintarvikelisäaineina käytettävät entsyymit on kuitenkin lueteltava toimeenpanoasetuksen liitteessä VIII olevassa A jaksossa
  • talousvesi
  • suola, jonka perusainesosana on natrium- ja kaliumkloridi
  • kivennäis- ja hivenaineet, vitamiinit ja aminohapot vain silloin, jos niiden käyttö on lainsäädännön mukaan pakollista tai sallittua kyseisessä elintarvikkeessa
  • sallitut väriaineet lihaa ja munankuoria leimattaessa
Sivu on viimeksi päivitetty 25.1.2022