EU:n luomutunnus eli eurolehti

EU:n luomutunnuksen, Eurolehden, käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa tunnuksen käyttö on valinnaista. Vanhaa yhteisön tunnusta, tähkälogoa, ei saa painattaa luomutuotteisiin.

Eurolehtitunnus

Eurolehtitunnus (lataa isompana linkki komission sivulle)

Eurolehti-tunnuksen käyttö edellyttää toimijan kuulumista luomuvalvontaan sekä tunnuksen käytöstä annettujen säännösten ja ohjeiden noudattamista. Tunnuksen käytölle ei tarvitse hakea lupaa. Eurolehteä luomutuotteiden merkinnöissä, esittelyssä ja mainonnassa käyttävien toimijoiden on hyvä tutustua huolella komission ja Eviran antamaan ohjeistukseen tunnuksen käytöstä.

Vain luomutuotteisiin

Eurolehti-tunnuksen käyttö on lainsäädännöllä selkeästi rajattu luomutuotteiden merkintöihin, esittelyyn ja mainontaan. Pakollista tunnuksen käyttö on valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella tarkoitetaan kuluttajille ja suurtalouksille toimitettavaa elintarvikepakkausta, jonka sisältöä ei pakkausta avaamatta tai vaihtamatta voi muuttaa.

Eurolehden yhteydessä on aina ilmoitettava toimijaa valvovan valvontaviranomaisen tunnusnumero ja tieto, missä tuotteen maataloudesta peräisin olevat ainesosat on tuotettu.

Eurolehden käytölle rajoituksia

Eurolehden käytölle on annettu rajoituksia, joilla pyritään varmentamaan, että tunnusta käytetään ainoastaan luomutuotteisiin tunnuksen alkuperäistä mallia tai tarkoitusta muuttamatta.

Tuoterajoitukset

Koska Eurolehden käyttö on rajattu luomutuotteisiin, tunnusta ei saa käyttää esimerkiksi

  • luonnonvaraisesta kalastuksesta tai metsästyksestä saatavissa tuotteissa
  • elintarvikejalosteissa, joissa maataloustuotteista vähemmän kuin 95 % on luomua
  • lemmikkieläinten ruoissa
  • kosmetiikassa ja tekstiileissä

Rajoitukset internetsivuilla

Eurolehti-tunnuksen käyttö internetsivuilla ei saa olla harhaanjohtavaa. Tunnusta ei saa käyttää internetsivujen verkkotunnuksissa.

Kaupalliset internetsivut voivat käyttää tunnusta, mikäli sivuilla myydään luomutuotteita. Sivuston omistajien on varmennuttava, että sivuilla kävijät yhdistävät tunnuksen nimenomaan myytäviin luomutuotteisiin, ei esimerkiksi yrityksen luomuimagoon tai toimijan markkinoimiin tavanomaisiin tuotteisiin.

Ei-kaupallisilla internetsivuilla, kuten neuvonnallisilla tai tietoa jakavilla sivuilla tunnuksen käyttö on mahdollista, kunhan sitä käytetään nimenomaan tunnukseen liittyvän tiedon jakamiseen, siitä käytävään keskusteluun tai tunnuksen käytön edistämiseen.

Muut rajoitukset

Tunnusta ei ole mahdollista käyttää esimerkiksi tavaramerkissä, yrityksen nimissä, yritystuotteissa tai mainostamaan toimijan saamaa luomutukea.

Eurolehden mallin ja muodon on aina säilyttävä alkuperäisenä ja muuttumattomana. Eurolehteen tai sen päälle ei saa lisätä mitään merkintöjä. Merkinnät on mahdollista tehdä tunnuksen viereen, kunhan ne eivät muuta tai loukkaa Eurolehti-tunnuksen sisältämää viestiä kuluttajille tuotteen luonnonmukaisuudesta. 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023