Luomutuotteiden markkinointi ja merkinnät

Kuluttajansuojan ja rehellisen kilpailun takaamiseksi luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöissä käytetyt ilmaukset, kuten  

luonnonmukainen, ekologisk, биологичсeн, ecológico, biológico, ekologické, biologické, økologisk, ökologisch, biologisch, mahe, ökoloogiline, βιολογικό, organic, biologique, orgánach, biologico, bioloģisks, ekoloģisks, ekologiškas, biologesch, ökológiai, organiku, biologisch, ekologiczne, biológico, ecologic, ekologické, biologické ja ekološki

ovat suojattuja koko Euroopan unionissa kielestä riippumatta, jotta niitä ei käytettäisi muissa kuin luonnonmukaisissa tuotteissa. Suoja koskee myös ilmausten johdoksia ja lyhenteitä kuten esim. luomu, bio, org tai eko riippumatta siitä, käytetäänkö niitä yksin vai yhdistelmänä.

Harhaanjohtavien ilmaisujen käyttö kiellettyä

Tavanomaisten tuotteiden merkinnöissä, mainonnassa ja tavaramerkeissä ei ole sallittua käyttää sellaisia ilmauksia tai käytäntöjä, jotka voivat johtaa kuluttajaa tai käyttäjää harhaan antamalla virheellisesti ymmärtää, että tuote tai jokin sen ainesosa on peräisin luonnonmukaisesta tuotannosta.

Silloin tällöin tuotteiden pakkausmerkinnöissä näkyy sana "luonnollinen". Tämä viittaa luonnolliseen alkuperään, eikä merkinnällä on mitään tekemistä luomun kanssa. Kuluttajan tuleekin olla valppaana pakkausmerkintöjä tutkiessaan. 

Ainoastaan ilmaisu luonnonmukainen tai sen johdokset, sekä pakkausmerkinnöissä ilmoitettu valvontaviranomaisen tunnusnumero viittaavat valvottuun luomutuotantoon. 

Luomurehut lemmikkieläimille

Lemmikkieläinten ruokien pakkausmerkinnöissä voi myös vilahtaa luomu -termi. Yhteisen EU:n luomustandardin vielä puuttuessa, lemmikkieläinten rehujen valmistus eri EU:n jäsenmaissa voi perustua joko yksityiseen tai kansalliseen standardiin. Suomessa lemmikkieläinten ruokia voidaan markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuina, jos raaka-aineet ovat luomulainsäädännön mukaisia. Periaatteena on, että kuluttajaa ei saa johtaa harhaan, vaan luomuna markkinoidun rehun tulee olla luonnonmukaisesti tuotettu. Kun EU:n yhteiset standardit valmistuvat, on lemmikkieläinten luomuruokien valmistajilla mahdollisuus hakeutua luomuvalvontajärjestelmään ja valvonta yhdenmukaistuu.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023