Pesuaineet luomutuotteiden jalostus- ja varastointitiloissa 1.1.2024 alkaen

Luomuasetuksen 2018/848, 24 artiklan mukaan luomutuotteiden jalostus- ja varastointitiloissa saa käyttää vain sallittuja puhdistus- ja desinfiointiaineita.

Lista sallituista pesuaineista tullaan julkaisemaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1165 liitteessä IV C osassa. EU:n komissio työstää listaa sallituista puhdistus- ja desinfiointiaineista ja asiaa koskeva säädösmuutos on vireillä. 

EU:n komissio on ilmoittanut, että lista viivästyy, ja vaatimukset käyttää vain sen mukaisia luomutuotantoon hyväksyttyjä aineita, tulevat sovellettavaksi vasta vuoden 2026 alusta alkaen.

Ruokavirasto suosittelee, että luomuelintarviketoimijat listaavat jalostus- ja varastointitiloissa käyttämänsä pesuaineet luomusuunnitelmaansa vuoden 2024 alusta alkaen.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2023