Kahviuutteet ja sikuriuutteet

Tiettyjen kahvi- ja sikuriuutteiden nimet ja koostumukset on määritelty. Kahviuute, liukoinen kahviuute, liukoinen kahvi tai pikakahvi on tiiviste, joka on saatu paahdetuista kahvipavuista vedellä uuttamalla ilman happo- tai emäshydrolyysiä. Kahvipohjaiselle kuiva-ainepitoisuudelle on asetettu vähimmäisraja, joka vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä kuivattu, tahnamainen vai nestemäinen kahviuute. Nestemäinen kahviuute saa sisältää myös sokereita.

Uutteilla on myös erityisiä pakkausmerkintävaatimuksia; mm. kahvipohjaisen kuiva-aineen vähimmäispitoisuus on merkittävä tahnamaisiin ja nestemäisiin kahviuutteisiin. Merkintä ”kofeiiniton” voidaan tehdä sellaisiin kahviuutteisiin, joissa vedetöntä kofeiinia on enintään 0,3 painoprosenttia kahvipohjaisesta kuiva-aineesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023