Levitettävät rasvat

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen levitettävien rasvojen, kuten voin, margariinin ja rasvaseoksen kaupan pitämisessä käytettäviä myyntinimityksiä ja koostumusta suojellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1308/2013. Levitettävistä rasvoista säädettyjä myyntinimityksiä saa käyttää vain sellaisten tuotteiden kaupan pitämiseksi, jotka ovat kyseisen tuotteen määritelmän ja tuoteluokan mukainen (EU) N:o 1308/2013, 74-75 art., 78 art., liitteen VII, VII osa ja osan VII lisäys II.

Myyntinimityksiä sovelletaan tuotteisiin, jotka säilyttävät kiinteän koostumuksensa 20 celsiusasteen lämpötilassa ja jotka soveltuvat levitteiksi.

Maitorasvat

 • voi
 • voi 60
 • voi 40
 • maitorasvalevite X %

Rasvat (maitorasvapitoisuus enintään 3 % rasvapitoisuudesta)

 • margariini
 • margariini 60
 • margariini 40
 • rasvalevite X %

Kasvi- ja/tai eläinperäisistä tuotteista koostuvat rasvat (maitorasvapitoisuus 10–80 % rasvapitoisuudesta)

 • rasvaseos
 • rasvaseos 60
 • rasvaseos 40
 • rasvaseoslevite X %

Ilmaisut

 • Ilmaisua ”perinteinen” saa käyttää yhdessä nimikkeen ”voi” kanssa, kun tuote on saatu suoraan maidosta tai kermasta.
 • Myyntinimityksiä ”minariini” tai ”halvariini” saa käyttää nimikkeen ”margariini 40” kanssa.
 • Ilmaisua ”kasvi-” saa käyttää yhdessä ”Rasvat”-ryhmän nimikkeiden kanssa edellyttäen että tuote sisältää vain kasviperäisiä rasvoja ja eläinperäisiin rasvoihin sovellettava sallittu poikkeama on 2 prosenttia rasvapitoisuudesta. Tätä poikkeamaa sovelletaan myös kasvilajeja koskeviin viittauksiin.

Suojattua voin nimeä saa poikkeuksena käyttää myös sellaisten tuotteiden kuvaukseen, joiden tarkka luonne tunnetaan perinteisen käytön vuoksi tai jos nimikkeitä käytetään selvästi kuvaamaan tuotteen ominaisuutta (Komission päätös 2010/791/EU). Suomessa voin nimen käyttöön liittyvät poikkeukset ovat: kaakaovoi, maapähkinävoi, voileipäkeksi, voitatti ja voileipäkakku. Lisäksi munavoi nimitykselle on poikkeus (Komission asetus (EY) N:o 445/2007). 

Vaikka markkinajärjestelyasetuksessa säädetään maito- ja maitotuotteista sekä levitettävistä rasvoista tarkasti erikseen, voidaan lainsäädännön kohtaa tulkita myös niin, että se sallii esimerkiksi voin korostamisen ainesosana rasvaseoslevitteiden pakkauksessa muualla kuin elintarvikkeen nimessä tai kaupallisessa nimessä. Tällöin edellytyksenä kuitenkin on, että rasvaseoslevitteiden valmistuksessa on käytetty voita ja oleellisesti siinä määrin, että se määrittelee tuotteen. Voin korostaminen pakkausmerkinnöissä tulee tapahtua siten, että kuluttaja ei luule ostavansa tuotetta maitotuotteena, esimerkiksi voina, vaan rasvaseoslevitteenä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023