Elintarviketurvallisuusosaston yhteystiedot

Ruokavirasto vastaa elintarvikevalvonnan ohjauksesta sekä eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnin, ja teurastamovalvonnan järjestämisestä. Muiden elintarvikkeiden tuontivalvonnasta vastaa Tulli.

Muusta elintarvikevalvonnasta vastaavat kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset, jotka käsittelevät alueellaan elintarviketoiminnan aloittamista ja elintarvikehuoneistoja koskevat ilmoitukset sekä ottavat vastaan ruokamyrkytysepäilyjä koskevia ilmoituksia ja tekevät niiden johdosta tarvittavat selvitykset. Kunnalliset valvontaviranomaiset vastaavat myös kuluttajien elintarviketurvallisuuteen liittyviin kysymyksiin sekä ottavat vastaan havaintoja mahdollisista elintarviketurvallisuusriskeistä.

Kunnallisten valvontayksiköiden yhteystiedot

Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston yhteystiedot

osastonjohtaja Marjatta Rahkio, p. 050 339 4576

Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden yksikkö

yksikönjohtaja Ville Kekkonen, p. 050 4011 852

elintarvikehygieniajaosto, jaostopäällikkö Carmela Hellsten, p. 050 433 6643

elintarvikemikrobiologian jaosto, jaostopäällikkö Annukka Markkula, p. 050 564 6175

vientijaosto, jaostopäällikkö Tuula Lundén, p. 050 440 8976

Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö

yksikönjohtaja Tiina Lapveteläinen, p. 040 025 6103

elintarvikkeiden koostumusjaosto, jaostopäällikkö Sari Sippola, p. 050 386 8430

luomujaosto, jaostopäällikkö Beata Meinander, p. 0400 571 033 

rehujaosto, jaostopäällikkö Hanna Laatio, p. 0400 656 265

Lihantarkastusyksikkö

yksikönjohtaja Mikko Turku, p. 050 477 7210

Lihantarkastushenkilöstön yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 5.10.2022