Elintarviketurvallisuusosaston yhteystiedot

Ruokavirasto vastaa elintarvikevalvonnan ohjauksesta sekä eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnin, ja teurastamovalvonnan järjestämisestä. Muiden elintarvikkeiden tuontivalvonnasta vastaa Tulli.

Muusta elintarvikevalvonnasta vastaavat kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset, jotka käsittelevät alueellaan elintarviketoiminnan aloittamista ja elintarvikehuoneistoja koskevat ilmoitukset sekä ottavat vastaan ruokamyrkytysepäilyjä koskevia ilmoituksia ja tekevät niiden johdosta tarvittavat selvitykset. Kunnalliset valvontaviranomaiset antavat neuvontaa elintarvikelainsäädännön vaatimuksista alueellaan toimiville yrityksille, vastaavat myös kuluttajien elintarviketurvallisuuteen liittyviin kysymyksiin sekä ottavat vastaan havaintoja mahdollisista elintarviketurvallisuusriskeistä.

Kunnallisten valvontayksiköiden yhteystiedot

Ruokavirasto vastaa myös rehuvalvonnasta ja luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta sekä ELY-keskusten tekemän rehu- ja luomuvalvonnan ohjauksesta.

Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston yhteystiedot

Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden yksikkö

Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö

 

Lihantarkastusyksikkö

Lihantarkastushenkilöstön yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 8.11.2023