Elintarvikkeiden radioaktiivisuusvalvonnan tehostaminen

Vuoden 2010 EVO -hanke

Valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelmassa (EVO) 2009-2010 on hanke ”Elintarvikkeiden radioaktiivisuusvalvonnan tehostaminen kunnissa”. Hanketta toteutetaan kunnallisissa valvontayksiköissä keräämällä näytteiksi luonnontuotteita kuten marjoja, sieniä ja riistaa, sekä poronlihaa, joista analysoidaan cesium-137 pitoisuuksia paikallisissa laboratorioissa.

Hankkeen tavoitteena on

  • edesauttaa kuntia tunnistamaan oman alueensa elintarvikkeiden radioaktiivisuuteen liittyvä tilanne ja kannustaa kunnan viranomaisia tiedottamaan siitä
  • edesauttaa kuntia kehittämään valmiussuunnitelmansa myös säteilyvaaratilanteen varalta
  • edesauttaa kuntia luomaan toimiva suhde paikalliseen laboratorioon, jonka analyysivalikoimaan kuuluvat radioaktiiviset aineet
  • tuottaa tietoa kattavasti koko Suomesta radioaktiivisten aineiden esiintyvyydestä elintarvikkeissa
  • edesauttaa eri tahoja poikkeaviin säteilyvaaratilanteisiin varautumisessa
  • lisätä alueensa luonnontuotteita markkinoivien tahojen tietämystä EU-suosituksen olemassaolosta ja sen huomioimisesta toiminnassaan.

Suomessa elintarvikkeiden keinotekoiset radioaktiiviset aineet kuten cesium-137, ovat peräisin pääasiassa Tshernobylin onnettomuudesta (1986). Maataloustuotteissa näiden aineiden pitoisuudet ovat erittäin pienet, mutta luonnosta saatavissa elintarvikkeissa cesiumia esiintyy vielä paikoitellen melko korkeinakin pitoisuuksina erityisesti järvien petokaloissa ja muutamissa sienilajeissa.

EU:n komission suosituksen (2003/274/Euratom) mukaan myytävien luonnontuotteiden cesiumin pitoisuudet eivät saa ylittää 600 Bq/kg (becquereliä kilossa). Näiden tuotteiden valvonta tulisi olla osana normaalia elintarvikevalvontaa ja näitä tuotteita myyvillä toimijoilla osana omavalvontaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023