Maksun perimisen periaatteet

Valvonnan perusmaksu peritään valvontakohdekohtaisesti kunnan valvomilta kohteilta. Valvonnan perusmaksu on 150 € vuosittain ja se peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sen mukaan mikä on valvontakohteen tilanne 1.1. 2022.  Jatkossa valvonnan perusmaksu peritään samalla tavoin. Valvonnan perusmaksun laskutus tapahtuu sen mukaan, miten valvontakohteet on merkitty VATI-järjestelmään. Kuntien ja valvontayksiköiden on mahdollista käyttää myös muita laskutusjärjestelmiä niin halutessaan.

Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai joilta edellytetään ilmoitusta rekisteröintiä varten eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia elintarvikehuoneistoja. 

Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu, se ei määräydy valvontatarpeen mukaisesti. Maksua ei peritä kesken vuotta, eikä ositetusti vaan aina 150 € suuruisena. Vaikka kohde ja toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta niin kohde on valvonnan piirissä ja muusta valvonnasta peritään maksut elintarvikelain 73 §:n mukaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023