Kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuuden ja nimisuojatuotteiden valvonta

Elintarviketurvallisuus Suomessa 2023 / Osa 6 Kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuuden ja nimisuojatuotteiden valvonta

Osa 1: Yhteenveto
Osa 2: Yleistä elintarviketurvallisuudesta
Osa 3: Elintarvikealan toiminnan valvonta 
Osa 4: Elintarvikkeiden vienti 
Osa 5: Valvonta- ja seurantaohjelmat 
Osa 6: Kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuuden ja nimisuojatuotteiden valvonta 
Osa 7: Elintarviketurvallisuuden painopisteet 

Yhteenveto

Kasvisten kaupan pitämisen vaatimuksia koskevia tarkastuksia tehtiin pakkaamoissa ja kasvistukuissa vuonna 2023 yhteensä 32. Tarkastuskäyntien määrä on palannut pandemiavuosia edeltäneelle tasolle.  Tarkastetuista tuotteista eniten vaatimustenvastaisia eriä löytyi persikalla, sitruunalla, omenalla, päärynällä ja viinirypäleillä. Tärkeimpiä vaatimustenvastaisuuden syitä olivat pilaantuminen, merkintävirheet ja pintaviat. Tulli teki kasvisten vaatimustenmukaisuustarkastuksia yhteensä 1017 tuonnin että sisäkaupan kasviserille. Fyysisen tarkastuksen perusteella hylättiin pilaantumisen vuoksi 5 erää. Oliiviöljyjen kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksissa kaikki kolme tutkittua tuotetta olivat vaatimustenmukaisia.

Nimisuojattujen elintarvikkeiden valmistusta, kaupan pitämistä ja markkinointia tarkastettiin 442 eri kohteessa vuonna 2023. Tarkastuksia tehdään vuosittain paljon elintarvikkeiden tarjoilukohteisiin. Nimisuojatuotteita tuottaviin tai valmistaviin kohteisiin tarkastuksia ei tehdä riittävän kattavasti. Pääosassa tarkastettuja yrityksiä toiminta on ollut vaatimustenmukaista. Tarkastuksilla havaituista virheistä suurin osa liittyi nimisuojatun tuotteen nimen käyttämiseen väärin perustein toisen elintarvikkeen tai aterian nimessä.

Kasvisten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuuden valvonta

Kasvisten kaupan pitämisen vaatimukset ovat laatu- ja merkintävaatimuksia, jotka on määritelty EU:n alueella markkinoitaville ja yhteisön alueelle tuotaville tuoreille hedelmille, marjoille ja vihanneksille. Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 on esitetty yksityiskohtaiset kaupan pitämisen erityisvaatimukset kymmenelle hedelmä- ja vihannesalan tuoteryhmälle (erityisvaatimustuotteet) sekä kaupan pitämisen yleisvaatimukset kaikille muille hedelmä- ja vihannesalan tuotteille, joita kaupan pitämisen vaatimukset koskevat (yleisvaatimustuotteet). Vaatimustenmukaisuustarkastuksilla tarkastetaan eritysvaatimustuotteiden laatu ja merkinnät.

Vuonna 2023 kasvisten kaupanpitämisen vaatimuksia tarkastettiin neljällä pakkaamotarkastuksella yhteensä 16 tuote-erästä. Kasvistukuissa tehtiin yhteensä 28 tarkastuskäyntiä ja tarkastettuja hedelmä- ja vihanneseriä kertyi yhteensä 207. Kasvistukuissa ja -pakkaamoissa tarkastettujen kasviserien määrä on palannut pandemiavuosia edeltäneelle tasolle (kuva 6.1).

Tarkastettujen kasviserien lukumäärät 2015–2023. Määrä nousi vuonna 2023 223 kappaleeseen.

Kuva 6.1. Kasvistukuissa ja -pakkaamoissa kasvisten vaatimustenmukaisuustarkastuksilla tarkastettujen kasviserien lukumäärät 2015–2023

Vaatimustenmukaisuustarkastuksilla tukuissa ja pakkaamoissa tarkastettiin määrällisesti eniten tomaatteja, omenaa, salaatteja, sitrushedelmiä ja paprikaa. Tarkastetuista tuotteista eniten vaatimustenvastaisia eriä löytyi persikalla, sitruunalla, omenalla, päärynällä ja viinirypäleillä. Suomessa viljeltyjä kasviksia tarkastettiin eniten. Seuraavaksi eniten tarkastettiin kasviseriä, joiden alkuperämaaksi oli ilmoitettu Espanja, Alankomaat ja Italia. Eniten vaatimustenvastaisia eriä tuli Espanjasta, Etelä-Afrikasta, Italiasta ja Suomesta. Tärkeimpiä vaatimustenvastaisuuden syitä olivat pilaantuminen (9 erää), merkintävirheet (3 erää) ja pintaviat (1 erä).

Tulli teki kasvisten vaatimustenmukaisuustarkastuksia sekä tuonnin että sisäkaupan kasviserille. Tarkastuksissa valvottiin erityisvaatimustuotteiden lisäksi myös yleisvaatimustuotteita. Erityisvaatimustuotteita tarkastettiin yhteensä 308 erää ja yleisvaatimustuotteita yhteensä 709 erää. Fyysisen tarkastuksen perusteella hylättiin yhteensä 5 erää. Hylkäysten syinä oli pilaantuminen.

Oliiviöljyn kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuuden valvonta

Kunkin jäsenvaltion on tarkistettava oliiviöljyjen pakkausmerkintöjen oikeellisuus ja paikkansapitävyys sekä erityisesti se, vastaako tuotteen myyntinimitys (öljyluokka) pakkauksen sisältöä (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2022/2105). Vuonna 2023 Ruokaviraston valvonnassa oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuus tarkastettiin kolmesta eri ekstra-neitsytoliiviöljystä. Näytteet otettiin eri kauppaketjujen vähittäismyymälöistä. Kemiallisten laboratorioanalyysien ja aistinvaraisten arviointien perusteella kaikki kolme eri ekstra-neitsytoliiviöljyä olivat sitä öljyluokkaa, joiksi ne oli merkittykin eli ekstra-neitsytoliiviöljyä. Tarkastettujen ekstra-neitsytoliiviöljyjen pakkausmerkinnät olivat kunnossa sekä oliiviöljysäädösten vaatimusten että yleisten pakkausmerkintöjen näkökulmasta.

Kuvassa 6.2. on esitetty Suomessa 2018–2023 vuosittain tutkittujen näytteiden määrät ja havaitut vaatimustenvastaisuudet. Raportti Oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 2022 ja 2023 on julkaistu Ruokaviraston sivuilla.

Vuosittain tutkittujen näytteiden määrä ja havaitut vaatimustenvastaisuudet. Vuonna 2023 otettiin 3 näytettä.

Kuva 6.2. Oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuus Suomessa 2018–2023. Vuosittain tutkittujen näytteiden määrä ja havaitut vaatimustenvastaisuudet. Tullin 2020 hankkeen tiedot ilmoitettu erikseen.

Suojattujen alkuperänimitysten, suojattujen maantieteellisten merkintöjen ja aitojen perinteisten tuotteiden käyttö ja merkinnät

EU:n nimisuojajärjestelmällä tarkoitetaan suojattuja alkuperänimityksiä (SAN), suojattuja maantieteellisiä merkintöjä (SMM) ja aitoja perinteisiä tuotteita (APT). Nimisuojatuotteiden valmistajia tulisi tarkastaa säännöllisesti, vähintään joka toinen vuosi. Valvonnalla tulisi varmistua siitä, että edellytykset suojatun/rekisteröidyn nimen käyttöön täyttyvät. Eli tuote on valmistettu niistä raaka-aineista ja niillä menetelmillä, jotka kyseisen nimisuojatun tuotteen tuote-eritelmässä / yhtenäisessä asiakirjassa on määritelty ja että eri vaiheet tapahtuvat määritelmän mukaisella maantieteellisellä alueella. Markkinoille saatettujen tuotteiden osalta rekisteröityjen nimien käyttöä on seurattava ja valvonnan avulla varmistuttava, että rekisteröityjen nimien suoja toteutuu.

Nimisuojattujen elintarvikkeiden valmistusta, kaupan pitämistä ja markkinointia tarkastettiin 491 tarkastuksella 442 eri kohteessa. Määrät laskivat hieman edellisestä vuodesta. Tarkastettujen kohteiden määrät ja Oiva-arvioiden jakaumat toimintaluokittain vuonna 2023 on esitetty taulukossa 6.1.

Taulukko 6.1. Nimisuojattujen elintarvikkeiden valmistusta, kaupan pitämistä ja markkinointia koskevien tarkastuskohteiden määrät ja Oiva-arvioiden jakaumat toimintaluokittain vuonna 2023

Nimisuojattujen elintarvikkeiden valmistusta, kaupan pitämistä ja markkinointia tarkastettiin 491 tarkastuksella 442 eri kohteessa.
Toimintaluokka Kohteiden määrä kpl Tarkastetut kohteet kpl A % B% C % D %
Elintarvikkeiden tarjoilu 30 924 371 69 21 10 1
Elintarvikkeiden myynti 11 987 29 94 3 3 0
Vilja- ja kasvisala 2229 34 79 13 8 0
Tuonti ja vienti 1125 3 67 33 0 0
Muu valmistus* 860 1 100 0 0 0
Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen 751 1 50 0 0 0
Kala-ala 334 1 50 0 50 0
Liha-ala 306 8 88 13 0 0

* Kuten juomien, makeisten, yhdistelmätuotteiden, ym. elintarvikkeiden valmistus.

Ylivoimaisesti eniten (84 %) tarkastettiin elintarvikkeiden tarjoilua (ravintolat, kahvilat, grilli- ja pikaruokapaikat). Tarkastuksista kohdistui 8 % leipomotuotteita, kuten karjalanpiirakkaa valmistaviin kohteisiin ja 7 % elintarvikkeiden myyntiin. Kaikista tarkastetuista kohteista A-arvion sai 72 %, B:n 19 % ja C:n 9 %. Tarkastettujen kohteiden määrät ja Oiva-arvioiden jakautuminen vuosina 2019–2023 on esitetty taulukossa 6.2.

Taulukko 6.2. Nimisuojattujen elintarvikkeiden osalta tarkastettujen kohteiden määrä ja annettujen arvosanojen jakauma vuosina 2019–2023.

Kaikista tarkastetuista kohteista A-arvion sai 72 %, B:n 19 % ja C:n 9 %.
Vuosi Tarkastetut kohteet kpl A% B% C% D%
2023 442 72 19 9 0
2022 468 74 19 7 0
2021 370 73 18 9 0
2020 350 73 19 7 1
2019 360 73 20 7 0

Tarkastuksilla havaituista virheistä suurin osa liittyi siihen, että nimisuojatun tuotteen nimeä oli väärin perustein käytetty toisen elintarvikkeen tai aterian nimessä. Esimerkiksi aterian tai annoksen nimessä oli käytetty sanaa feta tai Parma, mutta valmistuksessa oli käytetty salaattijuustoa ja jotain muuta ilmakuivattua kinkkua, kuin parmankinkku. Jonkin verran oli tapauksia, joissa riisipiirakkaa myyttiin suojatulla karjalanpiirakka nimellä.

Tarkastuksia tehdään vuosittain paljon elintarvikkeiden tarjoilukohteisiin. Valvontatietojen perusteella näyttä siltä, että itse nimisuojatuotteita tuottaviin (alkutuotannon) kohteisiin ja nimisuojatuotteita itse valmistaviin kohteisiin tarkastuksia ei kohdistu riittävän usein eikä kattavasti. Jatkossa nimisuojatuotteiden valvonnan ohjauksella ja päivitettävällä valvontaohjeella on tarkoitus saada valvontayksiköitä kohdentamaan tarkastuksia aiempaa enemmän nimisuojatuotteita tuottaviin ja valmistaviin kohteisiin.

Valvira teki kahden eri toimijan tarkastuksen nimisuojattujen alkoholituotteiden valmistukseen ja myyntiin liittyen tavanomaisten valvontatarkastusten yhteydessä.