Suun terveydenhuolto

Päättäjä varmista, että 

 • hyvän suun terveyden ja toimintakyvyn, kuten pureskelun, merkitys hyvälle ravitsemukselle ymmärretään kaikissa elämänkaaren vaiheissa
 • suun terveyden edistäminen kuuluu osaksi elintapaohjausta, johon suun omahoidon ohjauksen lisäksi kuuluu terveyttä tukeva ravitsemusohjaus
 • suun terveydenhuollossa suun terveyttä edistettäessä huomioidaan ravitsemuksen merkitys muullekin kuin suun terveydelle
 • suun terveydenhuollon henkilöstöllä on mahdollisuus ohjata asiakas tarvittaessa ravitsemusterapiaan (mm. ikääntyneet, todettu vajaa/virheravitsemus, syömishäiriöt, suun/hampaiston tila, joka edellyttää ruoan rakennemuutosta)
 • suun terveydenhuollon henkilöstöä koulutetaan ravitsemusasioissa ravitsemusterveyden edistämisen näkökulmasta 
 • kaikilla terveys- ja sosiaalitoimen, varhaiskasvatuksen, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoilla on valmiudet edistää suun terveyttä hyvän ravitsemuksen mahdollistajana
 • suun terveyden edistämistä tuetaan yhteisöllisesti luomalla elinympäristö, joka on terveellinen myös suun terveyden näkökulmasta, esim. huolehtimalla terveellisestä välipala- ja juomatarjonnasta kouluissa, harrastuspaikoilla, urheilutapahtumissa ja työpaikoilla sekä rajoittamalla makeisten ja virvoitusjuomien myyntiä oppilaitoksissa ja muissa arjen ympäristöissä.
 • suun terveydenhuollon henkilöstö on resursoitu niin, että he voivat olla toimijoina terveyden edistämisen tapahtumissa ja teemoissa sekä kouluttamassa muuta henkilöstöä (esim. yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa).

Suun terveys on osa terveyttä ja toimintakykyä

Hyvän suun terveyden ja toimintakyvyn perusta luodaan varhaislapsuudessa ja sen ylläpitäminen on tärkeää koko elinkaaren ajan.

Hyvä suun terveys ja toimintakyky tukevat ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Riittävä luonnollinen hampaisto tai sopiva hammasproteesi ovat perusta monipuolisen, pureskelua vaativan syömisen toteutumisessa ja hyvän ravitsemustilan turvaamisessa. Toisaalta hyvät ruokatottumukset ylläpitävät suun ja hampaiden terveyttä. Erityisesti ikääntyneillä huono suun terveys on vajaaravitsemusriski. Hoitamaton suu ja suun sairaudet ovat yhteydessä myös muihin terveysongelmiin ja kansantauteihin kuten esimerkiksi diabetekseen, sydänsairauksiin ja elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan. Terveysneuvonnassa ja kansantautien ravitsemusohjauksessa tulisi aina ottaa puheeksi myös suun ja hampaiston tilanne ja tarvittaessa ohjata asiakas suun terveydenhuollon palveluihin. 

Suusairauksia ehkäistään terveellisillä ruokailutottumuksilla ja säännöllisellä suun puhdistamisella, joihin kuuluvat:

 • säännöllinen ruokailurytmi
 • vesi janojuomana
 • ei napostelua ja juomien siemailua aterioiden tai välipalojen välillä
 • ksylitolituotteiden käyttö aterian tai välipalan jälkeen
 • alkoholin käyttö vain kohtuudella
 • ei tupakkatuotteita
 • hampaiden huolellinen harjaus fluorihammastahnalla kaksi kertaa päivässä – aamuin illoin.
 • hammasvälien puhdistus päivittäin yläkouluikäisestä alkaen 

Suun terveydenhuolto kuuluu lakisääteisiin palveluihin. Suun terveydenhuoltoon kuuluvat muun muassa terveysneuvonta ja tarkastukset, suun sairauksien tutkiminen, ehkäisy ja hoito. On tärkeää, että suun terveydenhuollon henkilöstö tekee yhteistyötä muun terveydenhuoltohenkilöstön, sosiaalihuollon ja sivistystoimen henkilöstön kanssa. Suun terveysneuvontaan ja tarkastuksiin kuuluu aina oleellisena osana suun omahoidon ohjaus, johon tulisi kuulua suun ja muuta terveyttä tukeva ravitsemusohjaus. 

Hyvät käytännöt jakoon:

Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 2020. 

Parodontiitti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 2019. 

Suun terveystarkastukset, THL

Huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla Palveluvalikoimaneuvoston suositus, 2021

Yleistietoa suun terveydestä. Hammaslääkäriliitto

Suun terveyden edistäminen työpaikoilla, Hammaslääkäriliitto

I love suu - kampanja puhuu suun terveydestä, Hammaslääkäriliitto

Yhteistyö ikääntyneiden suun terveyden ylläpitämiseksi.
Artikkeli, Terveyskirjasto

Sivu on viimeksi päivitetty 16.5.2022