Tervetuloa mukaan

Ravitsemussitoumus-toimintamalli - kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen osa

Ravitsemussitoumus on liitetty osaksi kansallista yhteiskuntasitoumusta (www.sitoumus2050.fi), joka on osa Suomen globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030, toimeenpanoa Suomessa. Yhteiskuntasitoumuksen etusivulla on erillinen  Ravitsemussitoumus-painike. Siitä avautuva Ravitsemussitoumus-sivusto toimii yhdenmukaisesti yhteiskuntasitoumusten tekemisen kanssa. 

Toimijoiden tekemät Ravitsemussitoumukset kirjautuvat automaattisesti yhteiskuntasitoumuksen yhdenvartaisuus -tavoitteeseen, ja sen kautta globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin (tavoitealueet 2 ja 3).

Valtion ravitsemusneuvottelukunta tuottaa, julkaisee ja ylläpitää sivuillaan toimintamalliin ja sisältösitoumuksiin liittyvää aineistoa tueksi sitoumuksen tekijöille.  

Eri toimijat rekisteröityvät Ravitsemussitoumus-sivustolle ja tekevät ravitsemussitoumukset kirjaamalla tavoitteet ja toimenpiteet sekä raportoivat vuosittaisessa seurannassa toteutuman siellä olevaan lomakkeeseen.

Ravitsemussitoumukset ovat julkisia. Niistä kertyvä tilastotieto kerätään Valtion ravitsemusneuvottelukunnan vuosiraportteihin.

Miten Ravitsemussitoumus tehdään?

1. Rekisteröidy

Ravitsemussitoumuksen tekeminen aloitetaan rekisteröitymällä eli luomalla käyttäjätili ja kirjautumalla sivustolle. Kirjautuneet voivat tehdä omia ravitsemussitoumuksiaan sitoumuksen eri sisältöalueilla sekä kommentoida muiden sitoumuksia. Ravitsemussitoumuksia voi laatia tai muokata ja seurantatietoja kirjata ainoastaan kirjautumalla palveluun.

Rekisteröitymisen yhteydessä määritellään käyttäjätyyppi ja se tarkennetaan ravitsemussitoumusta tehtäessä toimialoittain seuraavasti:
Elintarviketeollisuus
Elintarvikkeiden maahantuoja
Kauppa
Kunnan ruokapalvelu ja liikelaitokset
Lounasravintola
Pikaruokaravintola
Kahvila
Koulu
Päiväkoti
Työnantajayritys
Media
Järjestöt
Muu (määritellen)

2. Valitse Ravitsemussitoumus

Ravitsemussitoumus valitaan www.sitoumus2050.fi -sivuston etusivulla olevalla painikkeella.

Tämän jälkeen näytöllä näkyvät kaikki Ravitsemussitoumuksen sisältöalueet (eli kortit): suola, rasvan laatu, sokeri, kasvikset, tuotteet lapsille, annos- ja pakkauskoot, lounaat ja ruokaohjeet. Siihen nousevat näkyviin kaikki eri toimijoiden tekemät hyväksytyt Ravitsemus-sitoumukset. 

Viemällä kursorin kunkin sisältöalueen päälle, näkyy ko. alueen tavoitteet ja lyhyt kuvaus.

2.1. Tee Ravitsemussitoumus

Klikkaa Osallistu-painiketta sivun oikeasta yläkulmasta --> Valitse Ravitsemussitoumus

Näytölle aukeaa lomake, jossa on yksityiskohtaiset ohjeet lomakkeen täyttämiseen. Lomakkeen täyttämisessä kannattaa pitää mielessä, että ravitsemussitoumukset näkyvät sivustolla kaikille kävijöille. Luettavuuden kannalta on hyvä pyrkiä laatimaan tiiviitä otsikoita, jotta hyvät teot löytyvät helposti. Toimijan tulee myös varmistaa, että kaikille näkyvät ovat elintarvikelainsäädännön, erityisesti ravitsemus- ja väiteasetuksen mukaisia. Ravitsemussitoumusten laatiminen onnistuu useassa eri vaiheessa eli tiedot voi välillä tallentaa ja palata luonnoksen muokkaukseen myöhemmin. Luonnosta voi muokata aina siihen saakka, kun sitoumus on hyväksytty.

2. 2. Julkaise sitoumus 

Ravitsemussitoumusten tulee noudattaa tiettyjä peruskriteerejä. Sitoumuksen laatijan on ymmärrettävä nämä ja vahvistettava, että tehtävä sitoumus on kriteerien mukainen. Kun tämä kohta on hyväksytty, voi lomakkeen merkitä valmiiksi julkaistavaksi näytön alaosassa. Tämän jälkeen lomake siirtyy sähköisesti Valtion ravitsemusneuvottelukunnan hyväksyttäväksi, minkä jälkeen Ravitsemussitoumus julkaistaan nettisivustolla (käsittelyaika on noin viikko, lomakausina sitoumuksia ei käsitellä). Toimijan omasta profiilista löytyvät erikseen sekä luonnokset että julkaistut sitoumukset.
Lue lisää Ravitsemussitoumuksen kuvauksesta

3. Raportoi

Ravitsemussitoumuksille asetetaan aina konkreettinen ja mitattava tavoite, jonka etenemisestä laaditaan raportti kerran vuodessa. Siten mittareiden asettaminen pitää tehdä huolellisesti ja suunnitella mittarit niin, että ne ovat raportoinnin kannalta käyttökelpoisia. 

Raportti laaditaan sitoumuksen sivulta kohdasta “raportoi”, joka on alkuperäisen Ravitsemussitoumus-lomakkeen alaosassa

Raportointipyyntö saapuu automaattisesti sitoumuksen tekijälle tiettynä aikana vuodesta. Ensimmäinen raportointivaihe alkaa vuoden kuluttua toimintamallin avaamisesta eli 8.6.2018.

Ellei raportointia tehdä määräajassa ohjelma lähettää muistutuspyynnön. Mikäli toimija ei raportoi toimintaansa muistutusten määräajan umpeuduttua, ohjelma sulkee sitoumuksen automaattisesti kolmannen muistutuksen määräajan päättyessä. Järjestelmän raportointiin kirjautuu tällöin ”ei toteutunut” -merkintä.

Kun kirjaat raportointitietoja, muistathan aina tallentaa tiedot.

4. Muu käyttö - "tykkää" ja "kommentoi"

Toimija, joka on kirjautunut sivustolle voi kommentoida ja tykätä Ravitsemussitoumuksia sekä jakaa niitä sosiaalisen median kanavissa (Tagi #ravitsemussitoumus). Ravitsemussitoumuksia voi myös itse hakea tietyn sisältösitoumuksen mukaan tai käyttämällä vapaata sanahakua. Ravitsemussitoumus-kortteja voi lajitella satunnaisesti tai myös sen mukaan, mikä on uusin tai suosituin eli saanut eniten tykkäyksiä. Sivustolla on ajantasaista seurantatietoa sitoumuksista, kommenteista ja tykkäyksistä. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan sisältösitoumukset näkyvät sivulla kuitenkin aina ylimmäisinä.
     
Toimijan omassa profiilinäkymässä voi tarkastella omia Ravitsemussitoumuksia ja siihen liittyviä toimenpiteitä sekä saatuja tykkäyksiä ja kommentteja. Profiilissa näkyy myös kuinka moni on nähnyt toimijan profiilin ja kuinka monta aktiviteettia on jaettu sosiaalisessa mediassa. Sinne kertyy myös tilastoa siitä, mitkä tehdyistä sitoumuksista ovat keränneet eniten huomiota. 

Ravitsemussitoumuksille annetaan järjestysnumero sen mukaan, kun ne tallentuvat järjestelmään. Tällä numerolla voi yksilöidä tekemänsä Ravitsemussitoumuksen.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2023