Pohjoismaiset ravitsemussuositukset pohjana suomalaisille suosituksille – päivitystyö käynnistyy

20. kesäkuuta 2023

Nyt julkaistut yhteispohjoismaiset ravitsemussuositukset tulevat olemaan pohja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) laatimille kansallisille ravitsemussuosituksille, kuten aiemmillakin kerroilla. VRN:n jäsenistä koostuva työryhmä valmistelee parhaillaan kansallisten ravitsemussuositusten päivittämisen prosessia. VRN nimeää päivittämistä varten asiantuntijatyöryhmän. Kansalliset suositukset julkaistaan vuoden 2024 aikana.

VRN:n puheenjohtaja Markku Tervahauta kiittää yhteispohjoismaista työryhmää ja kirjoitustyössä mukana olleita noin 400 asiantuntijaa arvokkaasta työstä. Nyt on koottu uusin tutkimusnäyttö ravintoaine- ja ruokaryhmäkohtaisille suosituksille entistä laajemmin ympäristönäkökulmat huomioiden. ”Uudet ravitsemussuositukset antavat työkaluja planetaarisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, jossa ihmisen lisäksi huomioidaan luonto”, Tervahauta toteaa. ”Nyt voimme suomalaisten ravitsemussuositusten laatimisessa keskittyä oman väestön ruoankäyttöä, ravinnonsaantia ja terveyttä koskevaan tietoon ja meillä ilmenneisiin haasteisiin”, Tervahauta jatkaa.

Ravitsemussuositus on tarkoitettu väestötason ravitsemuksen ja kansanterveyden parantamiseen, ruokapalvelujen kehittämiseen sekä terveyttä edistävää ja kestävää ruokajärjestelmää koskevaan päätöksentekoon ja toimenpiteiden suunnitteluun. ”Uusissa ravitsemussuosituksissa ei ole mitään vallankumouksellista, vaikka niissä toki pyritään nykyistä laajemmin ottamaan huomioon eri ruokien ekologinen kestävyys. On jo pitkään ollut tiedossa, että ruoka, joka on hyväksi ympäristölle, on sitä myös terveydelle – nyt tämä viesti täsmentyy, kun ruoantuotannon kestävyydestä on julkaistu paljon uusia tutkimustuloksia”, sanoo VRN:n varapuheenjohtaja Sebastian Hielm.

Professori Maijaliisa Erkkola kertoo, että ruokaryhmäkohtaisten kestävyystavoitteiden pohjana on olemassa oleva tutkimusnäyttö ja laaja kansainvälinen tieteellinen arviointi. Suomalaisia suosituksia päivitettäessä on tärkeää arvioida väestön nykyistä ruoankäyttöä ja ravinnonsaantia suhteessa uusiin pohjoismaisiin suosituksiin ja sen pohjalta arvioida erillisten painotusten tarvetta. Meidän on mahdollista olla ympäristövaikutusten osalta myös kunnianhimoisempia”, Erkkola muistuttaa.

Jo edellisten pohjoismaisten suositusten laatimisessa mukana ollut professori Ursula Schwab toteaa, että pohjoismaiset suositukset luovat erinomaisen pohjan kansallisten suositusten työstämiseen. ”Pohjoismaiset suositukset ovat tarkentuneet muutamien ravintoaineiden osalta. Nämä muutokset tullaan huomioimaan kansallisissa suosituksissamme. Tarkentuneet suositukset ohjaavat myös ruoka-aineryhmittäisiä suosituksia erityispiirteemme huomioiden”, Schwab kuvaa tulevaa työtä.

Vähemmän lihaa, enemmän kasviksia: tässä ovat pohjoismaiset ravitsemussuositukset 2023

Pohjoismaisten suositusten 2023 julkistaminen Reykjavikissa 20.6.2023

 

Lisätietoja suomalaisten ravitsemussuositusten päivittämisestä

Markku Tervahauta, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) puheenjohtaja
Puh. 029 524 6001, etunimi.sukunimi@thl.fi

Sebastian Hielm, VRN:n varapuheenjohtaja, Pohjoismaisen ministerineuvoston
virkamieskomitean (EK-Livs) jäsen
Puh. 050 524 5761, etunimi.sukunimi@gov.fi

Maijaliisa Erkkola, Pohjoismaisen suositustyöryhmän ja VRN:n jäsen
Puh. 045 6715455, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Ursula Schwab, Pohjoismaisen suositustyöryhmän ja VRN:n jäsen
Puh. 029 445 4528, etunimi.sukunimi@uef.fi

Sirpa Sarlio, Pohjoismaisen ministerineuvoston virkamieskomitean
(EK-Livs) ja VRN:n jäsen
Puh. 029 516 3328, etunimi.sukunimi@gov.fi