Usein kysyttyä EHECistä

Yleistä

Mitä ovat Escherichia coli -bakteerit?

Bakteeri (lyhennetään E. coli) kuuluu laajaan joukkoon suolistoperäisiä bakteereita. Useimmat E.coli -bakteerikannat ovat harmittomia, ja niitä on normaalisti sekä eläinten että ihmisen suolistossa. Tietynlaiset E. coli -kannat voivat kuitenkin aiheuttaa ripulia, toiset taas esimerkiksi virtsatietulehduksia. E. coli -bakteerien esiintyminen elintarvikkeissa ja vedessä osoittaa ulosteperäistä saastumista.

Mitä ovat EHEC-bakteerit?

EHEC -bakteerit ovat pääasiassa ihmisille tautia aiheuttava E. coli -ryhmä. EHEC- bakteereille eli enterohemorraagiselle E. coli -ryhmälle on tunnusomaista verotoksiinin tuotto (myös shigatoksiini-nimitys on käytössä). EHEC -bakteeriryhmä käsittää useita E. coli -bakteerin alatyyppejä, joista tunnetuin on O157:H7.

Mitä tarkoittaa VTEC, STEC ja EHEC?

VTEC (Verotoksinen Escherichia coli) nimityksellä viitataan verotoksiinia tuottaviin E. coli -bakteereihin. VTEC-bakteereita on todettu sadoissa E. coli -bakteerin alaryhmissä (seroryhmissä), mutta vain osa näistä aiheuttaa tautia ihmisellä. Kirjallisuudessa käytetään VTEC-bakteereista myös nimitystä shigatoksinen E. coli (STEC).

EHEC (Enterohemorraaginen Escherichia coli) nimityksellä viitataan sellaisiin verotoksiinia tuottaviin E. coli -bakteereihin, jotka aiheuttavat ihmisellä tautia. Aiheuttaakseen ihmiselle taudin bakteerilla tulee verotoksiinintuoton lisäksi olla muitakin ominaisuuksia. Bakteerin lisäksi EHEC:lla voidaan viitata myös ihmiselle aiheutuvaan tautiin.

Mitä EHEC-bakteeri aiheuttaa?

Ihmisillä EHEC-infektion tyypillisiä oireita ovat verinen, kuumeeton ripuli ja vatsakrampit. Lisätietoja EHEC-infektion aiheuttamista oireista saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta (lisätietoa EHEC –infektio). Eläimet eivät yleensä sairastu, vaan ovat EHEC-bakteerin oireettomia kantajia.

Mistä EHEC-bakteerit ovat peräisin?

EHEC-bakteerin kantajina toimivat yleisimmin naudat, mutta myös lampaat ja vuohet voivat levittää bakteeria. Bakteeria erittyy eläinten ruuansulatuskanavasta ulosteen mukana ympäristöön, erittyminen ei kuitenkaan ole jatkuvaa.

Mistä EHEC-tartunnan voi saada?

EHEC-bakteerit ovat aina peräisin ulosteesta ja tartunta saadaan suun kautta. Tartunnan voi saada ulosteella saastuneen ruoan, juomaveden tai uimaveden välityksellä (lisätietoa hygieniasta kotikeittiössä). Tartunnan voi myös saada EHEC-bakteeria kantavista eläimistä tai niiden lähiympäristöstä, joista bakteereja voi joutua käsiin. Käsistä bakteerit päätyvät suuhun, jos käsien puhtaudesta ei huolehdita. Tartunta voi myös levitä henkilöstä toiseen.

Elintarvikkeet

Miten EHEC-bakteerit voivat päätyä elintarvikkeisiin?

EHEC-bakteereita voi joutua elintarvikkeisiin tai veteen eläinten tai tartuntaa kantavien ihmisten ulosteen saastuttamana. EHEC-bakteereita voi joutua lihaan puutteellisen teurastushygienian ja maitoon puutteellisen lypsyhygienian seurauksena. Vihanneksiin EHEC-bakteereita voi päätyä esimerkiksi virheellisen lannoituksen tai saastuneen kastelu- tai pesuveden kautta.

Voiko EHEC-bakteeria olla broilerin-, sian- tai naudanlihassa?

Suomessa tuotetussa lihassa, joka päätyy kuluttajalle, EHEC-bakteerin esiintymisen todennäköisyys on hyvin pieni.

Vaikka liha harvoin sisältää EHEC- tai muita tautia aiheuttavia bakteereja, on kotikeittiössä kuitenkin syytä muistaa huolehtia hyvästä hygieniasta. Raakaa lihaa on aina syytä käsitellä erillään sellaisenaan kuumentamattomina syötävistä elintarvikkeista.

Tuhoutuuko mahdollinen EHEC kuumentamalla?

Kyllä. Ruoan kuumentaminen kuplivan ja höyryävän kuumaksi riittää tuhoamaan EHEC-bakteerin. Uunissa paistettavan lihan riittävä kuumennus (70 °C ) kannattaa varmistaa käyttämällä lihalämpömittaria. Myös pastörointi tuhoaa EHEC-bakteerin.

Voiko puoliraakaa naudan kokolihapihviä syödä?

Jos liha olisi saastunut EHEC-bakteerilla, sitä olisi vain lihan pinnassa. Lihan pinnan riittävä kuumennus tuhoaa siitä bakteerit. Jauhelihapihvit tulee aina kypsentää läpikotaisin.

Voiko raakaa jauhelihaa syödä?

Raa´assa jauhelihassa on paljon erilaisia bakteereita. Raaka jauheliha pitää aina säilyttää jääkaapissa ja noudattaa viimeinen käyttöpäivä -merkintöjä. Jauheliha pilaantuu herkästi. Raakaa jauhelihaa ei pidä syödä vaan se pitää kypsentää ennen syömistä.

Voiko maitotuotteita käyttää turvallisesti?

Kyllä. Kaupassa myytävä maito ja maitotuotteet ovat pääasiassa pastöroituja. Pastöroinnilla tuhotaan mahdolliset tautia aiheuttavat bakteerit kuumentamalla. Tilalta, jossa on todettu EHEC-bakteeri, ei saa luovuttaa maitoa käytettäväksi ilman pastörointia. Pastöroimalla tuhoutuvat myös muut maidossa mahdollisesti olevat eläimistä ja ympäristöstä peräisin olevat tautia aiheuttavat bakteerit.

Voiko EHEC-bakteeria olla vihanneksissa, hedelmissä ja marjoissa?

Vihannesten, kuten muidenkin kasvisten mahdollinen saastuminen riippuu monista tekijöistä kuten: kasvuolosuhteista, kastelusta, lannoittamisesta ja siitä kuinka niitä on käsitelty sadonkorjuun ja jatkojalostamisen aikana. EHEC-bakteeri voi päätyä kasviksiin muun muassa virheellisen lannoituksen tai saastuneen kastelu- tai pesuveden kautta.

Liittyykö ituihin ja versoihin erityistä terveysriskiä?

Itujen idättämisolosuhteet, +22–+30 celsiusasteen lämpötila ja kosteus, suosivat mikrobien kasvua. Raakojen itujen syömiseen liittyy siten tietty sairastumisriski. Bakteerit kuolevat, jos idut kuumennetaan ruoanlaiton yhteydessä (huomioitavaa itujen käsittelyssä ja valmistamisessa). Tämän hetken tietojen mukaan ei tiedetä eroaako versojen saastumisriski itujen saastumisriskistä.

Eläimet ja tuotantoeläintilat

Kuinka usein ja millä eläimillä EHEC-bakteereita esiintyy?

EHEC-bakteereita esiintyy yleisimmin nautakarjan ja muiden märehtijöiden kuten lampaiden ja vuohien ruuansulatuskanavassa. Myös nautatilan lemmikkieläimet voivat olla ajoittain bakteerin kantajia, jos ne liikkuvat nautojen lähiympäristössä. Bakteeria voi erittyä ajoittain näiden eläinten ulosteisiin. Eläimet eivät yleensä itse sairastu vaan ovat EHEC-bakteerin oireettomia kantajia.

Miten EHEC voi tarttua eläimestä ihmiseen?

EHEC-tartunta saadaan suun kautta. Ihminen voi saada EHEC-tartunnan suoraan bakteeria kantavasta märehtijästä tai välillisesti sen elinympäristöstä. Bakteerit tarttuvat käsiin eläimen koskettelusta tai ulosteella saastuneesta ympäristöstä. Käsien kautta bakteerit päätyvät edelleen suuhun.

Naudalla bakteeria esiintyy koko ruoansulatuskanavan alueella, joten tartunnan voi saada myös naudan suun alueelta. Koska eläimen elinympäristö voi olla kattavasti bakteerilla saastunut, välitön kosketus eläimeen ei ole tartunnan kannalta välttämätön. Esimerkiksi pelkästään likaisten kenkien käsittely navetassa tai eläinten laitumella käynnin jälkeen voi riittää välittämään tartunnan, vaikkei eläimiin oltaisi koskettukaan.

Miten suoran tartunnan eläimestä ihmiseen voi estää?

Tartunta on ehkäistävissä huolellisella käsienpesulla saippualla ja vedellä navetassa ja kotieläintilalla käynnin jälkeen.

Mistä EHEC-bakteeria voi tulla tuotantoeläintiloille?

E. coli -bakteereja esiintyy normaalisti aina nautojen suolistossa. E. coli -bakteerin alatyyppejä tunnetaan useita. EHEC on yksi E. coli -bakteerin variaatioista, jota esiintyy vain harvoin.

Miten yleinen EHEC -bakteeri on naudoilla?

Ihmiselle tautia aiheuttava EHEC-bakteeriryhmä käsittää useita E. coli -bakteerin alatyyppejä, joista tunnetuin on O157:H7. E. coli -bakteerin alatyyppiä O157 esiintyy tutkimusten mukaan noin yhdellä prosentilla suomalaisista teurasnaudoista. Suomessa, E. coli -bakteerin alatyyppiä O157 todetaan muutamalta (3 - 18) nautatilalta vuosittain.

Miten nautatilalla toimitaan kun sen eläimissä todetaan mahdollinen EHEC-bakteeri?

Tilalla, jolla todetaan VTEC-bakteeria joka voisi aiheuttaa ihmisille EHEC-infektion, ryhdytään parantamaan eläinten ja niiden elinympäristön puhtautta, sekä pyritään ennaltaehkäisemään eläinten VTEC-tartunnat jatkossa.

Tilan maitoa ei saa luovuttaa kuluttajille pastöroimattomana eikä käyttää pastöroimattomien maitotuotteiden valmistukseen. Pastöroimatonta maitoa ei suositella käytettäväksi tilalla edes omaan kulutukseen. Teurastamolla bakteeritartunta huomioidaan tilan eläimiä teurastettaessa.

Ihmisiin suoraan eläimistä tapahtuvien tartuntojen ehkäisemiseksi, muun muassa vierailuja ja muita tarpeettomia henkilökäyntejä eläintiloissa vältetään (lisätietoa toimenpiteistä nautatiloilla).

Voiko koiran- ja kissanruoissa olla EHEC-bakteeria?

Teollisesti valmistetut koirien ja kissojen ruuat ovat turvallisia. Sen sijaan rehuissa, joita ei ole kuumennuskäsitelty, kuten raa’assa jauhelihassa ja raaoissa luissa, voi esiintyä EHEC-bakteereja. Näiden tuotteiden käsittelyssä on syytä noudattaa hyvää hygieniaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.10.2018