Siementen kasvinterveysvaatimukset

Kasvinterveystodistus tarvitaan aina kun siemeniä tuodaan EU:n ulkopuolelta

 • Kaikilla EU:n ulkopuolisista maista tuotavilla kylvettäväksi tarkoitetuilla siemenillä pitää olla lähtömaassa annettu kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate)

 • Siemeniä maahantuova yritys tai huolintaliike tallentaa Traces-järjestelmään kaikki kasvinterveystodistuksella EU:n ulkopuolelta tuotavat siemenerät

 • Osalle eristä tehdään kasvinterveydellinen tuontitarkastus maahan saapuessa.

Myytäessä tarvitaan kasvipassi tiettyjen kasvilajien siemenillä

Kasvipassi on EU:n kasvinterveysasetuksen mukainen merkintä, jota käytetään tiettyjen kasvilajien siemenillä ammattimaisten toimijoiden välisessä kaupassa. Kasvipassi on osa vakuustodistusta niillä kasvilajeilla, joiden siemenillä pitää olla vakuustodistus. 

Kasvipassin saa laittaa siemenille, jotka täyttävät EU:n kasvinterveysvaatimukset. Myytävissä siemenissä ei saa olla karanteeni- tai laatutuhoojia. Karanteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2019/2072 liitteessä II ja laatutuhoojat liitteessä IV.

Kasvipassi pitää olla seuraavien kasvilajien siemenillä ammattimaisten toimijoiden välisessä kaupassa

Viljakasvien siemenet:

 • Oryza sativa  (riisi)

Vihanneskasvien siemenet:

 • Allium cepa (sipuli)
 • Allium porrum (purjo)
 • Capsicum annuum (paprika)
 • Phaseolus coccineus (ruusupapu)
 • Phaseolus vulgaris (tarhapapu)
 • Pisum sativum (herne)
 • Solanum lycopersicum (tomaatti)
 • Vicia faba (härkäpapu)

Rehukasvien siemenet:

 • Medicago sativa (sinimailanen)

Öljy- ja kuitukasvien siemenet:

 • Brassica napus (rapsi)
 • Brassica rapa (rypsi)
 • Glycine max (soija)
 • Helianthus annuus (isoauringonkukka)
 • Linum usitatissimum (pellava)
 • Sinapis alba (sinappi)

Koristekasvien siemenet:

 • Allium (laukat, sipulit)
 • Capsicum annuum (ruokapaprika)
 • Helianthus annuus (isoauringonkukka)

Hedelmäkasvien siemenet:

 • Prunus avium (makeakirsikka)
 • Prunus armeniaca (aprikoosi)
 • Prunus cerasus (hapankirsikka)
 • Prunus domestica (luumu)
 • Prunus dulcis (manteli)
 • Prunus persica (persikka)
 • Prunus salicina (japaninluumu)

Metsäpuiden siemenet:

 • Pinus (männyt)
 • Pseudotsuga (douglaskuuset)

Muut siemenet:

 • Solanum tuberosum (peruna)


Kasvipassin myöntäminen vilja-, nurmi- ja rehu-,  öljy- ja kuitu sekä vihanneskasvien kylvösiemenille ja siemenperunalle

EU:n ulkopuolelta tuodut siemenerät

 • viranomainen myöntää kasvipassin vakuustodistuksen yhteydessä, tai
 • toimija myöntää oman kasvipassin, jos vakuustodistusta ei ole tarpeen myöntää (vihannesten siemenet kuluttajapakkauksissa, ks. ohjeet alla)

Muista EU-maista tulevilla siemenerillä pitää olla kasvipassi valmiina eikä uutta kasvipassia tarvitse myöntää. Jos siemenerä esimerkiksi jaetaan pienempiin eriin tai pakataan uudelleen myyntiä varten, myönnetään uusille erille uudet vakuustodistukset ja kasvipassit.

Suomessa tuotetuille kylvösiemenille ja siemenperunalle kasvipassin myöntää virallisten tarkastusten perusteella viranomainen. Kasvipassi muodostetaan osaksi vakuustodistusta, jotka toimija kiinnittää pakkauksiin. Kasvipassi myönnetään pääsääntöisesti sertifiointipäätöksen yhteydessä. 

Kasvipassin myöntäminen hedelmä- ja koristekasvien siemenille

Hedelmä- ja koristekasvien siemenille kasvipassit myöntää toimija (ks. ohjeet alla).

Ohjeet kasvipasseja myöntävälle toimijalle

Jotta toimija voi myöntää kasvipassin, tulee yrityksen rekisteröityä kasvinterveysrekisteriin ja hakea kasvipassin käyttöoikeutta. Jos tarvitset kasvipassia siemenille, ota yhteyttä Ruokavirastoon: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi, sillä sähköisessä asiointipalvelussa ei ole mahdollista hakea kasvipassin käyttöoikeutta siementoimijana.

Kasvipassin myöntävä toimija on velvollinen säilyttämään kuuden vuoden ajan kasvipassilla merkityn siemenerän alkuperätiedot sekä tiedot kasvipassilla merkittyjen erien vastaanottajista. 

Kasvipassi on määrämuotoinen merkintä, katso Ruokaviraston ohje kasvipassin käytöstä.

Lisätietoa kasvipassista.

Yhteydenotot

Sivu on viimeksi päivitetty 24.5.2024