Kasvipassin käyttö

Tältä sivulta löydät kasvipassin käyttöön liittyvät keskeiset asiat. Ruokaviraston kasvipassin käyttöohjeesta löydät tarkemmat ohjeet ja kuvat erilaisista kasvipasseista. Kasvipassin käyttö kuvataan tarkemmin myös kasvinterveysvastaavan verkkokoulutuksessa.

Huolehdi, että yrityksellä on kasvipassin käyttöoikeus

Jos yritys myöntää kasvipasseja, sillä pitää olla kasvipassin käyttöoikeus Ruokaviraston kasvinterveysrekisterissä.

Kasvipassia käytetään kaikilla istutettavaksi tarkoitetuilla kasveilla

Kasvipassi on EU:n kasvinterveysasetuksen mukainen merkintä, jota käytetään istutettavaksi tarkoitetuilla kasveilla. Kasvipassia käytetään pääasiassa tukkumyynnissä, mutta tietyissä tapauksissa myös vähittäismyynnissä. Kasvipassin saa myöntää kasvierille, joista on yrityksen omavalvonnassa tarkastettu karanteeni- ja laatutuhoojat.

Istutettavaksi tarkoitettuja kasveja ovat:

 • Taimet
 • Lisäysmateriaali, kuten pistokkaat, varteoksat, sipulit, mukulat, alkiot ja mikrolisäysmateriaali
 • Ruukku- ja ryhmäkasvit
 • Siemenperuna (yhdistetty kasvipassi- ja vakuustodistusetiketti)
 • Kylvettäväksi tarkoitetut siemenet (Näistä vain osalla käytetään kasvipassia)
 • Siirtonurmet ja kuntat

Kasvipassin sisältö

 • A. Kasvin tieteellinen nimi (laji, tai ellei tämä ole mahdollista, suku)
 • B. Maakoodi sekä kasvipassin myöntäjän rekisterinumero
 • C. Jäljitettävyyskoodi tietyissä tapauksissa
 • D. Alkuperämaat
 • Teksti Kasvipassi / Plant Passport (vähintään englanniksi)
 • EU-lippu ja tulipoltteen isäntäkasveilla merkintä PZ ja Erwinia amylovora.
 • Lue Ruokaviraston ohjeesta tai verkkokoulutuksesta lisää jäljitettävyyskoodin ja alkuperämaiden merkitsemisestä.


Kasvipassi kuluttajille myytäessä

Tulipoltteen isäntäkasveilla kasvipassia käytetään myös vähittäismyynnissä. Tällöin kasvipassi pitää olla kiinnitettynä jokaiseen kasviin tai ruukkuun. Vaatimus johtuu siitä, että Suomi on tulipoltteen suhteen suoja-aluetta EU:ssa. Tulipoltteen isäntäkasvien kasvipassissa on tietojen A-D lisäksi merkintä PZ (protected zone) ja tulipoltteen tieteellinen nimi. Huomioi, että tulipoltteen isäntäkasveilla kasvipassissa pitää olla aina jäljitettävyyskoodi.

Monivuotisilla avomaalle istutettavilla puutarhakasveilla (puut, pensaat, perennat, marjakasvit, köynnökset, monivuotiset vihannekset yms.) käytetään kasvipassia myös etämyynnissä kuluttajille.

Vaihtoehdot kasvipassin käytössä

Tällä sivulla on lyhyesti kuvattu erilaiset vaihtoehdot kasvipassin käyttöön. Ruokaviraston kasvipassin käyttöohjeesta ja verkkokoulutuksesta löydät tarkemmat ohjeet ja kuvat.

Kasvikohtainen kasvipassi

 • Kasvipassi kiinnitetään jokaiseen kasviin tai ruukkuun.
 • Voidaan yhdistää nimilappuun taimitarhakasveilla.

Pakkauskohtainen kasvipassi

 • Kasvipassia suositellaan käytettäväksi jokaisessa pakkauksessa, jos lähetys sisältää useampia pakkauksia. Tämä on EU:n kasvinterveysasetuksen mukainen tapa käyttää kasvipassia.
 • Kasveja välitettäessä pakkaukset voivat tällöin jatkaa eteenpäin ilman kasvintuhoojien tarkastamista ja uuden kasvipassin myöntämistä.
 • Kiinnitetään laatikoihin / kennoihin tai muihin pakkauksiin

Lähetyskohtainen kasvipassi

 • Lähetyksellä voi olla yksi kasvipassi, vaikka se sisältäisi useampia pakkauksia.

 • Tämä ei täysin vastaa EU:n kasvinterveysasetuksen vaatimuksia, mutta on sallittua Suomen sisäisessä kaupassa.

 • Lähetyskohtainen kasvipassi voi olla erillinen lomake eli niin sanottu kokoomakasvipassi tai kasvipassimerkinnän voi tehdä myös lähetyslistaan. 
Sivu on viimeksi päivitetty 24.11.2023