Tyyppinimi

Lannoitelaki (711/2022) on kumonnut lannoitevalmistelain (539/2006), jossa säädettiin lannoitevalmisteiden tyyppinimistä. Lannoitelaissa annettujen siirtymäsäännösten mukaisesti voi lannoitevalmisteita, joiden tyyppinimi on kansallisessa tyyppinimiluettelossa tai EY-asetuksen lannoitetyyppien luettelossa, valmistaa kansallisina tuotteina 31.12.2023 saakka. Lisäksi niiden saattaminen markkinoille on sallittua 31.12.2024 saakka.


Maa- ja metsätalousministeriön asetus 24/11 lannoitevalmisteista on edelleen voimassa. Asetuksessa säädetään lannoitevalmistetyyppejä ja tyyppinimiryhmiä koskevista vaatimuksista. Lannoitevalmisteen tyyppinimellä pyritään kuvaamaan lannoitteen ominaisuuksia, kuten koostumusta, käyttötarkoitusta tai valmistusmenetelmää. Lannoitteen tyyppinimi on valvonnan kannalta tärkeä tieto, jotta voidaan valita tuotteelle soveltuvat valvonta-analyysit. Tyyppinimiluettelossa on tyyppinimen yhteydessä kuvaus lannoitteen ominaisuuksista, valmistusmenetelmästä, ravinnepitoisuuksista, sille asetetuista laatuvaatimuksista ja mahdollisista rajoituksista.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.8.2022