Lannoitevalmisteiden ilmoitetuksi laitokseksi haluavan haettava hyväksymistä Ruokavirastolta

8. kesäkuuta 2021

Lannoitevalmisteiden ilmoitetuksi laitokseksi haluavan on haettava hyväksymistä ja nimeämistä Ruokavirastolta. Ilmoitetut laitokset ovat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia, jotka testaavat, tarkastavat ja sertifioivat tuotteita. Kun EU-markkinoille valmistetaan CE-merkittyjä lannoitevalmisteita, on niiden vaatimustenmukaisuuden arviointi tehtävä lannoitevalmisteasetuksen (EU) 2019/1009 mukaisesti.

Ilmoitetuksi laitokseksi haluavan tahon on osoitettava, että sillä on riittävä tekninen pätevyys CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden ja niiden valmistuksen arviointiin. Vaatimuksenmukaisuuden arviointimenetelmät on jaettu moduuleihin. Pätevyys on osoitettava Finasin myöntämällä akkreditointitodistuksella niiden moduulien ja lannoitevalmisteiden osalta, joille hyväksyntää haetaan.

Hakemuksen käsittelyaika on kolme kuukautta siitä, kun kaikki vaadittavat asiakirjat on toimitettu Ruokavirastolle. Lisätietoja hakumenettelystä ja ilmoitettua laitosta koskevista vaatimuksista on Ruokaviraston laatimassa ohjeessa.

Ruokavirasto ilmoittaa hyväksymänsä ilmoitetut laitokset EU:n komission ylläpitämään NANDO-tietokantaan. Tietojärjestelmästä löytyvät kaikkien jäsenmaiden hyväksymät ilmoitetut laitokset. Ilmoitettu laitos voi tehdä CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden arviointeja missä tahansa jäsenmaassa niiden moduulien ja lannoitevalmisteiden osalta, joihin sillä on pätevyys.

Linkit:

Lisätietoja hakumenettelystä:

Ylitarkastaja Taija Rissanen, taija.rissanen(a)ruokavirasto.fi, puh. 050 574 6308